Záznam z online inspiračního setkání

27. listopadu 2023 (16-18 hodin) proběhlo online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Během setkání byla představena nová metodická publikace „Globální témata napříč předměty“ a naši hosté diskutovali otázky:

  • Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme potkávat? Jak jim čelit?
  • Jak může publikace „Globální témata napříč předměty“ pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? 

Pozvání k diskuzi přijali:

  • Lucie Absolonová (ZŠ Olomouc, Svatoplukova) 
  • František Brauner (Gymnázium, Olomouc-Hejčín)
  • Eva Kučerová (ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť) 
  • Pavel Martinovský (ZŠ Praha, Vratislavova)

Celou akcí provázel Petr Sucháček.

Záznam najdete na našem Youtube kanále.

02:57 představení publikace Globální témata napříč předměty

17:09 představení hostů

22:48 První okruh otázek: Učíte mezipředmětově? Co to dávám žákům? Co učitelům?Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme setkávat? Jak jim čelit?

01:02:07 Druhý okruh otázek: Jaká je Vaše zkušenost s publikací Globální témata napříč předměty? Jak může publikace Globální témata napříč předměty pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? Máte v ní nějakou oblíbenou lekci? Co byste vzkázali posluchačům – proč to zkusit?