Seminář Živá knihovna – poznávání příběhem

SrdečněSeminář Živá knihovna - poznávání příběhem vás zveme na seminář Živá knihovna – poznávání příběhem, který proběhne 24. dubna 2017 v Ostravě, v prostorách Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Seminář představí:

metodu Živé knihovny, která umožňuje člověku stát se „živou knihou“ a sdílet tak svůj příběh a tím i určité téma
• tipy, jak lze práci s příběhem používat pro výuku témat, jako je migrace, závislosti, chudoba, náboženství apod.
• příklady jak je možné metodu Živé knihovny využít k rozvíjení čtenářské gramotnosti i komunikačních dovedností žáků, v různých vyučovacích předmětech
• aktivity a materiály přímo do hodin, s jejichž pomocí může pedagog s žáky zkoumat identitu, stereotypy a předsudky
 
V průběhu semináře se účastníci setkají s několika Živými knihami „Řádová sestra“, „Muslim ze Sýrie“, „Francouzská právnička“, „Hrdý bezdomovec“… a budou si moci vyslechnout jejich příběhy.
 
Více informací k semináři naleznete v letáku. Pro jakékoliv dotazy kontaktujte marcela.kupkova@kvic.cz