Kritickým myšlením k ochraně klimatu? Pozvánka ke kulatému stolu.


Chcete se dozvědět, jaká je úloha nástrojů rozvíjejících kritické myšlení v ochraně klimatu? Inspirovat se, jak tyto nástroje využívat při výuce o klimatické změně?

Pak přijměte naše pozvání na setkání s názvem „Kritickým myšlením k ochraně klimatu“.

Co Vás čeká?

    • Ukázky praktických aktivit a lekcí, které na základě různých metod (např. Jinýma očima, Vizuální gramotnost či Příčiny a důsledky) pracují s tématem klimatické změny.

    • Představení online kurzu, kde najdete nejen spoustu informací o tématech globálního vzdělávání, klimatické změny či mediální gramotnosti a hlavně tipy do výuky.

    • Debata (kulatý stůl) o úloze kritického myšlení na téma klimatické změny, kterou povedou učitelé, kteří představené výstupy využili v praxi.

Datum: 13. 9. 2024

Čas: 9:30-11:30 h

Místo: Pevnost poznání Olomouc – Malý sál

Vstup: ZDARMA (občerstvení zajištěno)

Pro koho je setkání určeno: pro všechny vzdělavatele formálního i neformálního vzdělávání, učitele i studenty VŠ a další aktéry se zájmem o globální vzdělávání a změnu klimatu

Akce se koná v rámci mezinárodního projektu „DEXPO – Kritickým myšlením k ochraně klimatu“. Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie. Nereprezentuje oficiální postoje Evropské unie ani jejích agentur, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o.p.s.