ANYANA – děti a svět

Realizace: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008

Donor: Česká rozvojová agentura

V rámci projektu byl vytvořen metodický materiál, který umožňuje pedagogickým pracovníkům MŠ a 1. a 2. třídy ZŠ začleňovat multikulturní a rozvojová témata do výuky. Metodický materiál umožňuje dětem přiblížit jiné země a jejich kultury prostřednictvím poznání života konkrétního dítěte v konkrétní zemi. Je složen z fotografií a krátkých příběhů o dětech z rozvojových zemí. V rámci projektu byly vybrány děti z rozvojových zemí – Angola, Bosna a Hercegovina, Jemen, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Vietnam a Zambie. Část metodického materiálu věnující se Vietnamu je doplněna příběhem vietnamských dětí žijících v České republice. Každému dítěti je věnován krátký příběh a několik fotografií zobrazujících každodenní život (jak si hraje, s kým bydlí, co jí atd.). Metodický materiál je tedy složen z příběhů dětí z 9 zemí.

Součástí materiálu je i výstava, která jej vhodně doplňuje. Výstava je tvořena fotografiemi dětí, které jsou součástí metodického materiálu. I rodiče tak mají možnost zhlédnout výstavu a jejím prostřednictvím se seznámit s dětmi z rozvojových zemí.

Metodický materiál je možné si zapůjčit či zakoupit DVD – více informací na zde.

Projekt byl realizován za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce a Olomouckého kraje.

crdc_p logo-kraje