Celoškolní přístup ke GRV

Globální rozvojové vzdělávání (GRV) umožňuje, aby (nejen) žáci byli lépe připraveni na život v současném světě, jenž je čím dál tím více propojený, komplexní a proměnlivý. Cílem globálního rozvojového vzdělávání je tedy porozumění, jaký mám já (jakožto spotřebitel, občan apod.) vliv na svět a naopak, jak podoba současného světa ovlivňuje mě a můj život.

ZAMYSLETE SE …

Představte si, že Vaše škola uplatňuje celoškolní přístup ke GRV. Kde všude by se podle Vás mělo GRV promítat? V jakých oblastech?

GRV neznamená, že získáváme o určitých globálních tématech pouze informace. Vede především k rozvoji postojů, kompetencí. Vede žáky k aktivnímu ovlivňování dění kolem sebe. → GRV prochází celou školou.
Proč používat celoškolní přístup ke GRV?
Celoškolní přístup ke globálnímu rozvojovému vzdělávání umožňuje začleňování globálních témat do života školy se zapojením řady zúčastněných stran.

Celoškolní přístup ke GRV uplatňuje např. Světová škola ZŠ a MŠ Choryně – INSPIRUJTE SE v youtube videu.

Pro uplatňování celoškolního přístupu byl vytvořen Rámec celoškolního přístupu ke GRV. Rámec celoškolního přístupu ke GRV je POMŮCKA, která umožňuje začleňovat GRV se zapojením řady aktérů (např. učitelé, vedení školy, žáci, zřizovatelé, rodiče, externí organizace) = NEJSTE V TOM SAMI.
Rámec celoškolního přístupu ke GRV je tabulkou, která poskytuje návod, jak SYSTEMATICKY začleňovat GRV do života školy. Pomáhá nastavit cíle, kterých můžeme za pomoci GRV dosáhnout.
→ Poskytuje návod pro systematické plánování a realizaci GRV a začleňování globálních témat v rámci kurikula.
→ Poskytuje strukturu pro sledování pokroku celoškolního přístupu k začleňování GRV.
→ Podporuje práci jednotlivých učitelů a nabízí vedení školy nástroj k ocenění jejich práce a k systematizaci činností, které se ve škole dějí.
→ Zdůrazňuje význam GRV ve škole i mimo ni (např. mezi rodiči a místní komunitou).
→ Pomáhá proměnit slova v činy – propojení kurikula a dalších aspektů školního života, ukázkou toho, jak může škola praktikovat udržitelné využívání zdrojů.

Rámec celoškolního přístupu ke GRV naleznete v celé podobě: https://getupandgoals.cz/wp-content/uploads/2021/03/nastroj__na_web-tabulka.pdf

Úkol

Podívejte se na tabulku celoškolního přístupu, konkrétně na indikátory 5–8. Na jaké úrovni (slibně/kvalitně) se právě teď nacházíte? Následně si vyberte si alespoň jeden indikátor, napište, proč jste si vybrali právě ten a doplňte reálný způsob ověření (např. doložíte fotku z lekce, seznam hodin, citát od kolegy apod.)

INSPIRUJTE SE!

Co naši učitelé realizují ve svých školách?

  • Vedení školy již delší dobu sleduje, že se kopíruje obrovské množství materiálů. Nejde o to posuzovat, kolik toho kdo fotí, ale zamyslet se nad tím, zda je to potřeba. V přípravném týdnu máme sezení, kdy se do toho obujeme.

  • Chystáme se na bazar použitých oděvů a sportovních věcí.

  • Jako vždy je třeba začít od menších změn, jejichž realizace by ale mohla odstartovat zásadní změnu vnímání. V naší škole se snažíme recyklovat, avšak narážíme na lenost, neboť dojít k barevnému koši na chodbu je pro některé žáky příliš náročné. Když jsem ve své třídě z vlastních zdrojů nainstalovala koše na tříděný odpad, tak se recyklace ve třídě výrazně zlepšila. Nyní moji žáci uvažují o zavedení košů na obaly od mlíček, které jsme zatím museli vyhlazovat do směsného odpadu. Velkým tématem je u nás i velké množství zbytků ze školní jídelny. Žákům bylo opakovaně vysvětleno, že kuchařky musí vařit ze schváleného spotřebního košíku a tím pro kuchyň celá věc skončila, neboť si nechtěli vyslechnout nápady dětí ani jejich rodičů na obměnu receptů, naštěstí se žáci nevzdávají a plánují dané téma opět otevřít ve školním parlamentu.“