Cesta do hlubin GRV … a nová publikace

Projekt cesta do hlubin GRV nás provázel celým minulým rokem a pomáhal nám otevírat různorodé aspekty spojené s výukou globálních témat. Zaměřili jsme se na to, jak rozvíjet globální témata ve výuce i mimo ni.

V online prostoru a na prezenčních seminářích jsme otevírali témata jako je digitální vzdělávání, celoškolní přístup ke GRV nebo kritický náhled na vzdělávání.

Z celého projektu vznikl sborník tipů a dobré praxe, publikace „Když se řekne GRV – Globální témata a komunikace“.

Co ve sborníku najdete?

 

Publikace je ke stažení na našich stránkách.

Děkujeme všem pedagogům, kteří se do projektu aktivně zapojili a přispěli k tvorbě sborníku svými myšlenkami a zkušenostmi z praxe.

Co si z projektu odnáší jeho účastnice?

Jsme v tom všichni společně a má práce má smysl.“ V. Brandejsová (ZŠ prof. Švejcara v Praze)

Každý jsme na nějaké úrovni poznání a je to tak v pořádku“, zaujalo z tématu Komunikace a GRV M. Langrovou ze ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina.

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.