Projektový den: Den čokolády

Stupeň vzdělání

1. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 1. stupně ZŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena projektového dne

120 Kč/žák + cestovné

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, PC + interaktivní tabule (dataprojektor) + reproduktor (součástí programu je videoukázka) + připojení k internetu, tabule a fixy/křídy, psací potřeby a pastelky pro žáky, kuchyňka se sporákem, hrnce (1 větší a 1 menší pro vaření ve vodní lázni, kdy hrnce musí být velké tak, aby jeden bylo možné zachytiti v tom druhém při vaření ve vodní lázni), varná konvice, lžička pro každého žáka (či minimálně do dvojice), minimálně dvě vařečky, utěrky, chňapky, čisticí prostředky a houbičky (či hadříky) na nádobí – na umytí nádobí a následný úklid

Organizace výuky

Pokud je realizován souběžně více než jeden projektový den - žáci pracují ve skupinách dle tříd. Každá skupina vždy jednu hodinu pracuje v kuchyňce, kde vaří čokoládu, ostatní hodiny pracují skupiny s jednotlivými lektory ve své třídě.

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Odkud pochází čokoláda a jak se dostala do Evropy? Kde a jak se nejčastěji pěstuje kakao? A co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda? Na tyto a mnohé další otázky získají žáci odpovědi. Žáci jsou schopni vysvětlit, jak funguje férový obchod, co za důsledky má pěstování kakaa a výroba čokolády a jak mohou do tématu vstupovat jako spotřebitelé.

Po objednání je nutné schválení programu vaším vedením, proto abychom mohli tento program ve vaší škole zrealizovat. Žáci budou sami moci čokoládu i vařit a dochucovat.

Zařazení do RVP

  • Člověk a jeho svět (Evropa, Afrika, Latinská Amerika; propojenost světa – výroba, spotřeba, fungování světového obchodu)
  • Člověk a svět práce (pracovní postupy, pěstování rostlin, příprava pokrmů)
  • Osobnostní a sociální výchova (řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje; praktická etika)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní)