Komunikace a GRV

Čím je pro mě globální rozvojové vzdělávání? Jak se orientovat v globálních tématech a zároveň je komunikovat dále? Následující text představí tipy, jak sdílet globální témata, inspirované nenásilnou komunikací (NVC – Nonviolent Communication). Nenásilná komunikace je metoda směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.

ZAMYSLETE SE …

Jaká je vaše definice globálního rozvojového vzdělávání?

Kdo by s ní souhlasil a naopak?

S jakou skupinou a jakým způsobem tato témata komunikujete?

„Na vztah ke globálním tématům se lze symbolicky dívat jako na vztah různých postav na obrázku k oceánu. Všechny postavy se oceánem zabývají jinak, mají jiné obavy a jinou chuť zkoumat.“ (Metaforu pláže zpracoval na základě inspirace V. Andreotti Adam Čajka)

a) Postava ležící na písku
• Užívá si slunce, odpočinku, komfortu a existencí oceánu se v tuto chvíli nezabývá.
• Globální témata jsou jí vzdálena, nevidí jejich důležitost pro svůj život.
• Svět je v pořádku, a pokud existují problémy, někdo je vyřeší (chudé země se nějak rozvinou a zbohatnou, klimatickou změnu vyřeší technologie).
b) Postava zkoušející nohou vodu
• Vypravila se k vodě, protože ji oceán přitahuje.
• Má zájem o globální témata a chuť se o nich dozvědět více, má lehký ostych a obavy ze zahlcení.
• Přijímá existenci problémů na světě (např. chudoba – zhruba miliarda lidí s méně než 1,9 USD na den, klimatická změna je závažná).
c) Plavající postava
• Snaží se globální témata poznat, integrovat do svého života a dělat odpovědnější rozhodnutí.
• Vnímá závažnost a urgentnost situace (klimatická krize, chudoba je větší, než se zdá, nerovnosti se každý rok zvětšují).
• Má zájem o řešení – na osobní úrovni, přidává se i zájem o systémovou úroveň (recyklace nás v rámci systému, ve kterém se plýtvá, nezachrání).
d) Potápějící se postava
• Po zkoumání faktické roviny globálních témat a současné krize
se rozhodla potápět hlouběji a hledat příčiny.
• Kritickým bádáním odhaluje souvislosti (chudoba jako produkt kolonialismu, navrhovaná řešení klimatické krize jsou postavena na technooptimismu a zachování neustálého ekonomického růstu, a to včetně modelů IPCC – Mezivládní panel pro změnu klimatu).
• Je možná tzv. globální frustrace, environmentální žal.
• Předefinování smyslu a účelu aktivit v rámci globálních témat.

ZAMYSLETE SE…

Vraťte se k modelu pláže a zkuste zhodnotit, v jaké fázi se zrovna nacházíte vy a v jaké vaši žáci. Vypište si důvody vašeho rozhodnutí (můžete definovat potřeby, které stojí za komunikací globálních témat). K tomuto úkolu můžete využít např. metodu volného psaní, kdy se zamýšlíte nad vším, co vás napadne.

INSPIRUJTE SE!

Tipy ke komunikaci globálních témat (na příkladu klimatické změny) najdete například ve videu „Jak komunikovat o změně klimatu – Jan Krajhanzl“. Vypište si svou škálu tipů na metody a nástroje, které vám budou při komunikaci globálních témat vyhovovat.