Hledáme nové lektory a lektorky

Hledáme nové lektory a lektorky výukových programů a projektových dnů na MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ.

Co nabízíme?

 • Dlouhodobou práci ve vzdělávací organizaci formou DPP.
 • Odměnu 300 Kč (brutto)/90minutový výukový program a 600 Kč (brutto)/180minutový projektový den
 • Rozvoj komunikačních, organizačních a pedagogických dovedností, a to formou povinných školení a lektorských sdílení, která hradí ARPOK. V posledních dvou letech naši lektoři absolvovali školení zaměřená např. na kritické myšlení, filozofii pro děti nebo psychohygienu.
 • Získáte vědomosti spjaté s globálními tématy.
 • Získáte zkušenosti se smysluplnou prací v příjemném kolektivu.

Náplň práce:

 • Komunikace s koordinátorem výukových programů
 • Individuální lektorování
 • Příprava pomůcek na výukový program
 • Účast na lektorských sdíleních a školeních

Ideální lektor:

 • Je časově flexibilní a spolehlivý.
 • Má zájem o globální témata (např. odpovědná spotřeba, klimatická změna, světový obchod, migrace).
 • Preferujeme lektory se zájmem o práci min. do konce roku 2024.
 • Zkušenosti s prací s mládeží a lektorováním jsou výhodou, nikoliv podmínkou.

 

Zájemci, posílejte motivační dopis (ve kterém nám napíšete, proč byste se chtěli stát lektorem) v rozsahu max. 1x A4 a strukturovaný životopis na e-mail veronika.hypsova@arpok.cz, a to nejpozději do 7. 12. 2023. V předmětu e-mailu uveďte „Lektorská činnost„. Na základě zaslaných dokumentů pozveme vybrané uchazeče na pohovor. V případě, že se ozvete před 7. 12., je možné absolvovat pohovor ještě před tímto datem.

Online inspirační setkání již 27. 11. 2023

27. 11. 2023 (16-18 hodin) se uskuteční online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Setkání přinese nápady, jak (nejen) učit o globálních tématech. Během setkání bude představena nová metodická publikace Globální témata napříč předměty a naši hosté budou diskutovat otázky:

 • Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme potkávat? Jak jim čelit?
 • Jak může publikace „Globální témata napříč předměty“ pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? 

Pozvání přijali:

 • Lucie Absolonová (ZŠ Olomouc, Svatoplukova) 
 • František Brauner (Gymnázium, Olomouc-Hejčín)
 • Eva Kučerová (ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť) 
 • Pavel Martinovský (ZŠ Praha, Vratislavova) 

Přijďte načerpat inspiraci!

Připravte si kávu a něco dobrého k ní a přidejte se v pondělí (16-18h). Přihlaste se do čtvrtka 23. 11. 2023.

Inspirační setkání se uskuteční v prostředí ZOOM, přihlášení dostanou včas odkaz na email uvedený v přihlášce. Setkání bude nahráváno. Účastníci, kteří se přihlásí do živého přenosu, mohou získat tištěnou metodickou publikaci zdarma – stačí vyplnit informace ve formuláři.

Setkání moderuje Petr Sucháček.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu lenka.pankova@arpok.cz.

Setkání je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme!

 
 
 
 
 

Publikace „Globální témata napříč předměty“ je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře ze dvou projektů – Globální témata napříč předměty a Učíme o globálních souvislostech.

* Projekt „Globální témata napříč předměty“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

* Projekt „Učíme o globálních souvislostech“ je podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Olomouckého kraje.

Děkujeme za podporu

Představujeme novou metodickou publikaci!

S odvahou na mezipředmětovou výuku! Učitelům a učitelkám základních škol pomůže nová publikace

Ve spolupráci s učiteli druhého stupně základních škol vznikla publikace „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

„Za vznikem této publikace stála jednoduchá myšlenka – a sice, že svět kolem nás je propojený, a pokud jej chceme vnímat v souvislostech, je potřeba, aby byla globální témata do výuky zařazována a aby byla vyučována napříč předměty. Publikace má ambici pomoci učitelům/učitelkám různých výukových předmětů na 2. stupni spolupracovat a hledat synergie při výuce globálních témat, tím posílit dopady výuky u žáků a zároveň ulehčit práci vyučujícím,“ uvádí Petra Gajová, koordinátorka projektu Globální témata napříč předměty.

Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými skupinami žáků. „Tento metodický materiál usnadní zařazení globálních témat do výuky a umožní učitelům různých výukových předmětů zařadit stejné globální téma v rámci jednoho ročníku v podobnou dobu a tím vytvořit mezipředmětové propojení.“ doplňuje Petra Gajová.

Žáci 6. tříd zjišťují, jak klimatická změna ovlivňuje potravní řetězce zvířat nebo hodnotí rozdílné názory na téma klimatické změny. Naučí se také navrhovat různá opatření na zmírnění konkrétních dopadů klimatické změny na člověka a přírodu. Lekce do matematiky, zeměpisu, přírodopisu či českého jazyka pomáhají žákům orientovat se v jednom z nejaktuálnějších témat dneška a neztratit se v informacích, které se k nim dostávají.

Jak je migrace spojená s historií lidstva a proč je i dnes důležité jí porozumět je cílem lekcí pro žáky 7. tříd. V zeměpise uvádějí žáci příklady států, ze kterých lidé nejvíce odcházejí a do kterých nejčastěji směřují. Zamýšlejí se nad samotným pojmem migrace a jejími příčinami. V dějepise se soustředí na migraci ve středověku a na její pozitivní a negativní dopady. V přírodopisu a fyzice se žáci na základě výpočtů rychlosti seznamují s migrací ptáků a zamýšlejí se nad riziky a nástrahami, které mohou ptáky při jejich cestě potkat a zda je sami mohou odstranit či zmírnit.

Lekce pro žáky 8. tříd pomáhají uvědomit si své vlastní postoje k tématu rovnosti pohlaví a srovnat je s daty či hodnotami ostatních. Žáci se v lekcích do přírodopisu, chemie, fyziky či občanské výchovy zamýšlejí nad těmito otázkami: Co znamená rovnost mužů a žen? Jaké jsou výhody a nevýhody genderových rolí? Jak vnímají rovnost jiné kultury? Kolik žen je zastoupeno ve vědě?

Žáci 9. tříd prozkoumávají vliv propojenosti světa na život každého z nás. V zeměpise přemýšlejí, diskutují a formulují postoje a názory týkající se pojmů lokální a globální a dopadů globalizace. V přírodopise na příkladu nepůvodních druhů řeší klady a zápory propojenosti světa (globalizace).  V chemii interpretují výhody a nevýhody spojené s těžbou, zpracováním a recyklací kovů. V dějepise kriticky zkoumají mediální zprávu týkající se globálního tématu z hlediska 5 klíčových otázek důvěryhodnosti textu.

Publikace vznikla v rámci projektu „Globální témata napříč předměty“. Více o projektu: https://arpok.cz/projekty/globalni-temata-napric-predmety/. Publikace je ke stažení na https://eshop.arpok.cz/eshop/globalni-temata-napric-predmety/. 

      

 

 

 


Publikace vznikla v rámci projektů „Globální témata napříč předměty“ a „Učíme o globálních souvislostech“.

„Globální témata napříč předměty“

Cílem projektu bylo podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o vybraných globálních tématech a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí globálního rozvojového vzdělávání a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky jsme ukázali, že je možné globální témata učit mezipředmětově.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

„Učíme o globálních souvislostech“

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků (včetně budoucích pedagogů) v začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV), a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata GRV zahrnuty.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z finančních prostředků Olomouckého kraje.

 

Materiál nereprezentuje oficiální postoje donorů, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o. p. s.

Týdny globálního vzdělávání letos v říjnu

V listopadu proběhne již desátý ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání. Školy napříč Evropou se ve výuce budou věnovat tématu propojenosti světa, na které je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma.

V České republice se v termínu Týdne globálního vzdělávání slaví Den boje za svobodu a demokracii, proto jsme se rozhodli akce v rámci Týdne globálního vzdělávání oproti předchozím letům předsunout před tento svátek i před podzimní prázdniny a zároveň rozšířit týden na týdny. Týdny globálního vzdělávání se uskuteční již 2. – 25. října 2023. Podívejte se, co Vám nabízí.

Podrobné informace k akcím, které pořádá ARPOK, na našem webu ZDE.

Plakát ke stažení ZDE. Po otevření tohoto odkazu je možné se přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím polí „registrujte se“!

Globální témata na olomouckých školách

Od února do května letošního roku jsme díky podpoře Statutárního města Olomouc měli možnost nabídnout 15 výukových programů pro olomoucké základní školy. Zapojilo se 7 základních škol s 300 žáky. 

Nabídka programů v rámci podpory ze Statutárního města Olomouc

Učitelé uváděli, že si výukové programy vybírali např. kvůli tomu, že se jedná o témata z každodenního života, témata týkající se každého, přítomnosti např. vietnamských žáků ve třídách, nedostatku času věnovat se těmto tématům při běžné výuce či z důvodu velkého plýtvání potravinami ve školních jídelnách„Na škole děti často nechávají část (i větší) oběda netknutou a zbytečně se potom musí vyhazovat.“ (ZŠ a MŠ Olomouc-Holice)

Během realizace výukových programů učitelé kladně hodnotili především to, že byla daná témata představována z širšího globálního kontextu, žáci si uvědomovali rozmanitost kultur, porovnávali cizí kulturu s naší či si uvědomovali nastavení současně nastaveného světa a světového obchodu„Považuji za důležité, že žáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet a snad i uvědomit „nespravedlnost“ a nerovné podmínky pro obyvatele různých zemí.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17)

Výukové programy byly realizovány prostřednictvím různých výukových metod, které v žácích podporovaly různé měkké dovednosti jako např. kritické myšlení, spolupráci, umění naslouchat či finanční gramotnost„Simulační hra posilovala spolupráci, schopnost vyjednávání, strategického myšlení a logiku.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11)

Projekt přispěl k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), cílů globálního rozvojového vzdělávání (dle Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech, MŠMT 2018) a cílů základního vzdělávání dle RVP. Díky projektu byla upevněna spolupráce ARPOKu se školami v Olomouci.

A jak výukové programy a spolupráci školy hodnotily?

 • „Celkově vnímám program jako povedený (důležité téma, použité metody). Chválím a cením si komunikace s organizací ARPOK – je vždy skvělá! Díky.“ (ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany)
 • „Rádi se zúčastníme dalšího vzdělávacího programu. Díky.“ (FZŠ Olomouc, Hálkova 4)
 • „Z programu jsem nadšená! Byl perfektně připravený, zajímavý a výborně vedený paní lektorkou. V další hodině jsme o programu diskutovali se žáky a jejich reakce byla také pozitivní.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17)

 

 

Děkujeme za podporu! 

Otevíráme „Klub globálního vzdělávání“

Klub globálního vzdělávání je mezinárodní iniciativa, která navazuje na původní oceněný (GENE award) slovinský koncept a usiluje o:

 • podporu učitelů a vzdělavatelů v rozvoji a posilování jejich dovedností globálního vzdělávání tzn. otevírání globálních výzev 21. století a podpora humanistických hodnot.

Klub přínáší neformální prostředí, kde se mohou setkávat učitelé a další vzdělavatelé a sdílet své náměty, zkušenosti, metody a další témata spojená s globálním vzděláváním. Poskytne prostor k setkávání, konkrétní lekce do výuky či metodickou podporu.

Naši estonští a slovinští partneři již mají svá setkání za sebou – strávili je sdílením u kulatého stolu i testováním výukových lekcí.

A co čeká nás?

První informační setkání „Klubu globálního vzdělávání“ se uskuteční 8. 6. 2023 mezi 15:30 – 17:30.

Setkáme se online přes platformu zoom, kde si interaktivní formou představíme podobu klubu a společně budeme diskutovat další potřeby a náměty.

Přihlaste se na informační setkání zde!
Zjistěte více o „Klubu globálního vzdělávání zde!

Slovinské setkání klubu
Estonští partneři u kulatého stolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zrušeno – Webináře Svět v souvislostech pro 1. stupeň – termíny v dubnu

***ZRUŠENO***

Přihlašte se na webinář Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb Čtenářská gramotnost a globální témata, který nabídne praktické lekce pro využití v různých předmětech.

PŘIHLÁŠENÍ NA TERMÍN 3. A 17. 4.

PŘIHLÁŠENÍ NA TERMÍN 3. A 18. 4.

Webinář je rozdělen do dvou částív první (3. 4. 14-16.30h) si vyzkoušíte a zažijete lekce do různých předmětů na 1. stupni ZŠ, které vám pomohou zařazovat globální témata jako např. péče o životní prostředí, migrace, zdraví. Touto částí vás provedou lektorky a metodičky ARPOKu Lenka Pánková a Petra Gajová.

Ve druhé části (17. nebo 18. 4. 14-16.30h) se budeme věnovat práci s dětskými beletristickými knihami, ke kterým jsou připravené výukové lekce právě pro děti na 1. stupni. Touto částí vás provede expertka na čtenářskou gramotnost a kritické myšlení paní Nina Rutová.

Budeme pracovat s modelem procesu učení E-U-R a metodami podporující a rozvíjejí kritické myšlení.

Webinář je zpoplatněn (900 Kč/os. za obě setkání) a je akreditován MŠMT. Účastníci získají tištěný metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol“.

Webinář nabízíme ve dvou termínech (3. 4. první setkání je společné, následně bude skupina rozdělena dle přihlášek na 17. 4. a 18.4.). Kapacita webináře je 24 osob na 1. setkání, 12 osob na jednotlivé druhé setkání. Pro úspěšné absolvování je potřeba účastnit se obou setkání.

Webináře jsou interaktivní, je třeba aktivní zapojení, kamera, mikrofon a stabilní internetové připojení.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA TERMÍN 3. A 17. 4.

PŘIHLÁŠENÍ NA TERMÍN 3. A 18. 4.

Přihlašujte se do 29. 3. 2023. Poplatek uhraďte tak, aby byl připsán na náš účet do 2. 4. 2023. Děkujeme.

POZVÁNKA

 

webinare svet_plakat_duben_2023-3

Nová publikace pro 1. stupeň!

V letošním roce se nám podařilo po delší době pracovat s učiteli 1. stupně ZŠ a vytvořit pro ně nový metodický materiál. Ve spolupráci s Ninou Rutovou a Terezou Šiklovou vznikla publikace, která přináší lekce do konkrétních předmětů a lekce zaměřené na čtenářskou gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ.

 V publikaci Učíme v souvislostech na 1. stupni ZŠ budete v 19 lekcích  hledat odpovědi na otázky: Proč nosí dědeček růžové kalhoty? Co je pro nás domov? Jak si krteček ušil kalhoty?

Lekce rozvíjí kritické myšlení, kreativní myšlení či čtenářskou gramotnost a otevírají globální témata  v širokém spektru výukových předmětů (matematika, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, tělesná výchova, …).

Celou publikaci včetně příloh najdete ke stažení zde.

Nechte se inspirovat 30. 11. 2022

Srdečně vás zveme na online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech 30. 11. 2022 (16-18h). Setkání přinese nápady, jak (nejen) učit o globálních tématech. 

 • „Jak zapojit vrstevnické učení do přípravy akce s globální tématikou pro žáky na 1. stupni?“ (Silvie Endlicherová, ZŠ A. Štěpánka Dolany) 
 • „Jak využít předchozí zkušenosti při přípravě akce pro veřejnost s tématem odpovědné spotřeby na příkladu Sáčkové kampaně?“ (Markéta Boucná, Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6)

Na příspěvky ze škol naváže představení výsledků evaluace projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech:

 • „Jaké dopady má realizace místních akcí pro veřejnost na žáky, učitele, školu? Představení výsledků evaluace projektu Aktivní občanství v globálních souvislostech“ (Simona Šafaříková, Univerzita Palackého v Olomouci

Přijďte načerpat inspiraci! Připravte si kávu a něco dobrého k ní a přidejte se ve středu 30.11. 2022 (16-18h). Přihlaste se do úterý 29. 11. 2022.

 

Inspirační setkání se uskuteční v prostředí ZOOM, přihlášení dostanou včas odkaz na email uvedený v přihlášce.