Seminář pro učitele 1. stupně ZŠ (Šumperk)

Přihlaste se na seminář s Ninou Rutovou, Lenkou Pánkovou a Johankou Krajčírovou, který se uskuteční 1. 11. 2022 – Vzdělávací centrum a základní škola (Šumperk).

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeba, jinakosti, migrace, ochrana životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Čtenářská gramotnost je rozvíjená na tématech propojenosti světa a vybraných globálních tématech.

Pedagogové získají metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol“. Více informací naleznete ZDE.

Seminář je zdarma.

 

 

Další publikace jsou v knihovnách

Díky projektům Aktivní občanství v globálních souvislostech a Učíme v globálních souvislostech jsme umístili do 3 knihoven v Olomouci (Knihovna města Olomouce, Univerzitní knihovna Zbrojnice, Knihovna Přírodovědecké fakulty) více než 300 metodických příruček, které stávajícím i budoucím učitelkám a učitelům pomohou začleňovat globální témata do výuky.

Zajděte si do knihoven pro inspiraci.

 

 

Seminář pro učitele 1. stupně ZŠ (Horka nad Moravou)

Přihlaste se na seminář s Ninou Rutovou, Lenkou Pánkovou a Johankou Krajčírovou, který se uskuteční 31. 10. 2022 – Sluňákov (Horka nad Moravou u Olomouce).

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeba, jinakosti, migrace, ochrana životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Čtenářská gramotnost je rozvíjená na tématech propojenosti světa a vybraných globálních tématech.

Pedagogové získají metodický materiál „Svět v souvislostech na 1. stupni základních škol“. Více informací naleznete ZDE.

Seminář je zdarma.

Inspirujte se kampaněmi

Hledáte inspiraci pro realizaci projektových dnů či kampaní pro veřejnost? Vytvořili jsme pro vás sborník nápadů z praxe, které vytvořilo 12 škol v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“. Ve sborníku najdete 24 příkladů dobré praxe, jež vycházely z „Cílů udržitelného rozvoje“. Jednalo se např. o témata jako ochrana životního prostředí a přírody, voda a biodiverzita v krajině, problematika palmového oleje, pomoc ohroženým druhům zvířat, plýtvání potravinami, šetření vodou, třídění odpadu, udržitelná móda, ale i pomoc Ukrajině formou charitativních sbírek. 

Co však všechna tato témata spojovalo? Hlavně to, že je žáci vnímají jako aktuální, že se jich samotných dotýkají a zároveň, že mají globální přesah. Žáci vidí smysl v organizování a pořádání takovýchto kampaní a věří, že mohou pozitivně ovlivňovat a
měnit věci nejen ve svém okolí.

SBORNÍK KE STAŽENÍ

Přihlaste se do Týdne globálního vzdělávání 2022

Řešíte se žáky globální problémy? Chcete u žáků rozvíjet kritické myšlení? Pak neváhejte a zapojte se do Týdne globálního vzdělávání a hledejte odpovědi na otázku Jak vy/tvořit udržitelný svět

Týden globálního vzdělávání se letos koná v týdnu 14. – 18. 11. 2022 a na zapojené školy čekají výukové materiály, online konference (15. 11. 2022) a webinář (3. 10. 2022), na jehož základě žáci vytvoří např. komiks či video, tentokrát zaměřené na téma energií. Neváhejte a přihlaste se do 20. 9. 2022 zde.

Pro více informací klikněte zde.

Zúčastněte se online kurzu Učíme o globálních souvislostech

Chcete získat informace pro výuku globálních problémů? Chcete si vyzkoušet metody kritického myšlení? Hledáte inspiraci do výuky? 

Zveme vás do online kurzu Učíme v globálních souvislostech. Čeká na vás výběr ze čtyř globálních témat, práce s metodami kritického myšlení nebo lekce a aktivity do výuky. Délka kurzu je 10 hodin, je však pouze na vás, jak si ji rozložíte. Kurz tak můžete absolvovat prakticky kdykoliv a kdekoliv, potřeba je internetové připojení. Více informací získáte ZDE.

 

Nabídka k Šablonám (OP JAK)

Chcete pracovat s globálními tématy, začleňovat interaktivní formy výuky a rozvíjet „měkké“ dovednosti? Nebojte si naplánovat GRV témata do šablon – ARPOK vám s jejich realizací může pomoci. Zaměřit se můžete jak na aktivity pro pedagogy, tak i pro žáky:
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání (především téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj)
  • Inovativní vzdělávání žáků – projektová výuka (vzdělávání pro udržitelný rozvoj, občanské vzdělávání,…)
  • Spolupráce s rodiči žáků a veřejností (podpora komunitních akcí – inspirace v našich projektech)
Inspirujte se aktivitami na našich stránkách nebo nás kontaktujte přímo (Johana Krajčírová – johana.krajcirova@arpok.cz).
 
NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO UČITELSKÉ TÝMY (v rámci jedné školy či spolupráce s více školami).

Školy mění svět s odvahou!

Dvanáct žákovských týmů se 9. 6. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci zúčastní žákovské soutěže a panelové diskuze. Diskutovat na téma migrace a pomoc Ukrajině budou tito hosté: paní Mgr. Nikola Medová z Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP, obor migrace a rozvoj, pan Mgr. Martin Zamazal z Arcidiecézní charity Olomouc, vedoucí humanitárního oddělení a pan Bc. Vasyl Vasyliv, který se profesně věnuje sociální práci a poradenství na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Na soutěž přijedou zástupci ze dvanácti základních a středních škol z Olomouckého, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Žáci představí kampaně, které v tomto roce zorganizovali pro veřejnost v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“. Školy zapojené do projektu se během projetu zabývaly globálními tématy např. klimatickou změnou, odpovědnou spotřebou nebo „Cíli udržitelného rozvoje“.

Záštitu nad žákovskou soutěží a panelovou diskuzí převzal RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Do projektu jsou zapojeny tyto školy: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, Základní škola a Mateřská škola Ptení, Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Základní škola a Mateřská škola, Mořkov, Základní škola a Mateřská škola Maleč, Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14, Gymnázium, Kojetín.

 

Školy v projektu podpořila Nadace OSF a Nadační fond Pomozme dětem žít lépe. Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce, kde vznikla sekce s metodickými materiály globálního rozvojového vzdělávání.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

 

           

Přijímáme přihlášky na konferenci

Srdečně Vás zveme na 8. ročník konference Učíme o globálních souvislostech, která se uskuteční 23. 8. 2022 v Olomouci. Letošní akce je zaměřena na téma „Informace, média a globální témata.“ 

Dopolední část zahrnuje vstupy Michala Kaderky z Gymnázia Na Zatlance, Terezy Freidingerové z Fakuty sociálních věd UK a Anny a Daniela Kuthy z Brescia University v Owensboro Kentucky (USA). 

Odpoledne se můžete těšit na praktické workshopy.

Více informací najdete ZDE.