Přijímáme přihlášky na konferenci

Srdečně Vás zveme na 8. ročník konference Učíme o globálních souvislostech, která se uskuteční 23. 8. 2022 v Olomouci. Letošní akce je zaměřena na téma “Informace, média a globální témata.” 

Dopolední část zahrnuje vstupy Michala Kaderky z Gymnázia Na Zatlance, Terezy Freidingerové z Fakuty sociálních věd UK a Anny a Daniela Kuthy z Brescia University v Owensboro Kentucky (USA). 

Odpoledne se můžete těšit na praktické workshopy.

Více informací najdete ZDE. 

Summit Světových škol je tu!

Zveme vás na letošní Summit Světových škol, který proběhne 15. června 2022. Tématem letošního ročníku je Zdraví a svět!
Představíme si vývoj zdravotního stavu obyvatelstva světa v čase a vysvětlíme si, co znamená globální zdraví. Podíváme se na příklady pomoci v oblasti zdravotnictví i na to, co znamená pomáhat. A mluvit budeme i tom, jaký vliv na zdraví má sociální prostředí.
 
Účastnit se můžete po dvou dlouhých letech prezenčně v Centru současného umění DOX. Nebo se můžete připojit ke sledování živého záznamu, ať už jednotlivě nebo s celou třídou.
 
Na Summitu proběhne také slavnostní vyhlášení a ocenění nově certifikovaných Světových škol za účasti zástupců MŠMT ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR, České rozvojové agentury a nové ambasadorky Světové školy, kterou se stala polární vědkyně Marie Šabacká.
 
Summitem vás bude provázet Jana Peroutková, moderátorka ČT.
 
Přihlášku a harmonogram včetně anotací vstupů a medailonků hostů najdete na webu Světové školy.

Cesta do hlubin GRV … a nová publikace

Projekt cesta do hlubin GRV nás provázel celým minulým rokem a pomáhal nám otevírat různorodé aspekty spojené s výukou globálních témat. Zaměřili jsme se na to, jak rozvíjet globální témata ve výuce i mimo ni.

V online prostoru a na prezenčních seminářích jsme otevírali témata jako je digitální vzdělávání, celoškolní přístup ke GRV nebo kritický náhled na vzdělávání.

Z celého projektu vznikl sborník tipů a dobré praxe, publikace „Když se řekne GRV – Globální témata a komunikace“.

Co ve sborníku najdete?

 

Publikace je ke stažení na našich stránkách.

Děkujeme všem pedagogům, kteří se do projektu aktivně zapojili a přispěli k tvorbě sborníku svými myšlenkami a zkušenostmi z praxe.

Co si z projektu odnáší jeho účastnice?

Jsme v tom všichni společně a má práce má smysl.“ V. Brandejsová (ZŠ prof. Švejcara v Praze)

Každý jsme na nějaké úrovni poznání a je to tak v pořádku“, zaujalo z tématu Komunikace a GRV M. Langrovou ze ZŠ a MŠ Ostrava – Dubina.

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

 

globální vzdělávání

Módní průmysl a co já s tím?

Podívejte se s námi na záznam online konference v rámci Týdne globálního vzdělávání (GEW – Global Education Week), kterou zhlédlo 523 žáků z celé České republiky! Žáci díky ní pochopili, jaký je vztah mezi klimatickou změnou a módním průmyslem, „navštívili“ indický sweatshop, zkoumali důsledky současného módního průmyslu a dozvěděli se, jak oni sami mohou přispět k řešení tohoto problému.

 

A jak na online konferenci reagovali ze zapojených škol?

„Budu brát v budoucnu větší ohled, když si budu kupovat oblečení.“

„Nevěděl jsem, že i výroba oblečení může působit neekologicky.“

„Jsem ráda, že se o tomto tématu učí.“

„Dozvěděla jsem se další způsob, jak šetřit naši planetu.“

Žáci Gymnázia a obchodní akademie Orlová

 

„Perfektně vysvětlené pojmy slow a fast fashion. Žáci ocenili možnost klást otázky. Žáky nejvíce zaujalo povídání o pracovních podmínkách ve sweatshopech – přednášející mluvil o vlastních zážitcích. Velmi oceňujeme praktické rady a nápady, co dělat a jak o věci pečovat tak, aby vydržely.“

Jana Mikešová

ZŠ Přerov, Trávník

 

Všechny aktivity, které mohou našim handicapovaným žákům umožnit získat informace v jejich komfortním prostředí třídy nebo následně shlédnutý záznam i doma, považuji za velmi přínosné. Forma záznamu je rovněž skvělou možností, jak využít informace i praktickou část workshop v mezipředmětových vztazích a v hodinách po celý školní rok. Oceňujeme trvající úroveň a aktuálnost sdělení v rámci Týdne globálního vzdělávání.

Konference tradičně vyvolala diskuzi, každý vyjádřil svou zkušenost … konference vedla k zamyšlení. Propojily se informace se zkušenostmi a představou budoucnosti. Krásné propojení s reálným životem. Pohled mladých lidí.

Odkazy posíláme i rodičům, aby byl cílový kruh uzavřen a informace z konference se dostaly nejen do školy, ale také k rodinám žáků.

Držíme palce vám všem, vytrvejte ve svých aktivitách směřujících k nejen k našim žákům, ale i k nám dospělým. Jsme rádi, že naši žáci mohou být účastníci vašich skvělých aktivit, které nejsou odtrženy od reálného života. Moc děkujeme a těšíme se na další aktivity.“

Jana Vaňková

Základní škola pro tělesně postižené, Opava

Obecné informace k “Týdnu globálního vzdělávání” se dozvíte zde.

300+ publikací v knihovnách

Více než 300 publikací a metodik o výuce globálních témat (globálního rozvojového vzdělávání i environmentální výchovy) jsme umístili ve třech olomouckých knihovnách:

  • Knihovna města Olomouce
  • Knihovna Univerzitiy Palackého (budova Zbrojnice, knihovna Přírodovědecké fakulty)

 

Děkujeme za podporu Active Citizens Fund ČR (projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech) a Česká rozvojová agentura – CzechAid (projekt Učíme v globálních souvislostech).

 

 

Globální témata ve výuce budoucích učitelů

Představujeme výzkumnou zprávy “Globální témata ve výuce budoucích učitelů”, která vznikla jako jako součást projektu Teachers as change agents for sustainable development podpořeného grantem Mezinárodního visegrádského fondu, který probíhal v období 10/2020 až 12/2021 v konsorciu organizací HAND Association (Maďarsko), Grupa Zagranica (Polsko), Academia Istropolitana Nova (Slovensko) a ARPOK, o. p. s. (Česká republika).

Členové projektového konsorcia vyjádřili společné přesvědčení, že vzdělávání budoucích učitelů má velký potenciál pozvednout úroveň vnímání globálních témat ve společnosti. Z tohoto důvodu, se tento výzkum zaměřoval právě na vzdělávání budoucích učitelů.

Výzkum si kladl za cíl identifikovat slabá místa ve vzdělávání budoucích učitelů, která způsobují, že učitelé sami globální témata do své praxe nezahrnují, a hledal odpovědi na otázky: „Jak by bylo možné více zapojit do výuky budoucích učitelů globální témata?“, „Jaká je současná dobrá praxe?“, „Proč přes svou důležitost nejsou globální témata neoddělitelnou součástí našeho vzdělávacího systému?“.

Během participativního výzkumu, jehož středobodem bylo téma „Globální témata ve vzdělávání budoucích učitelů“ a který probíhal v Olomouci v průběhu června 2021, pedagogové nejprve pracovali s myšlenkovými mapami, které sami vytvářeli. Na základě vytvořených map vybrali jednu skupinu myšlenek/témat, které byly podle nich vzhledem k tématu zásadní, a které mohou sami ze své pozice ovlivnit. Tato témata se stala klíčovými pro druhý krok výzkumu, tvorbu příčinných diagramů, v nichž pedagogové hledali proměnné, které dané téma ovlivňují (posilují či oslabují).

Celou zprávu je možné najít ZDE.

Panelová diskuze “Svět v souvislostech – když se řekne GRV”

Zveme Vás na panelovou diskuzi “Svět v souvislostech – když se řekne GRV “, která se uskuteční 19. 11. 2021, 16:00-17:30 a je pořádána organizací ARPOK, o.p.s (www.arpok.cz).
Tématem diskuze je  komunikace GRV v teorii a praxi a hledání propojení v různých formách komunikace globálních témat od odborné sféry, přes neformální vzdělávání až ke školní praxi.
 
V případě dotazů se obraťte na Johanu Krajčírovou (johana.krajcirova@arpok.cz). Účast na panelové diskuzi je zdarma.
Panelová diskuze se bude konat na Sluňákově (Horka nad Moravou – Olomouc), po odeslání přihlášky obdržíte technické informace k setkání.  
Prosíme o vyplnění formuláře nejpozději do 18. 11. 2021.
 
PŘIHLÁŠKA

Hosté:
Jana Mazancová
Téma: informace a trendy v globálních tématech – gender v rozvoji
Ing. Jana Mazancová, Ph.D. působí na Katedře udržitelných technologií na Fakultě tropického zemědělství ČZU. Je proděkankou pro rozvoj a odbornou asistentkou. Ve svém výzkumu se zaměřuje na bioplynové technologie, rozvoj venkova, vzdělávání a gender. Její rozvojové projekty jsou orientovány na Angolu, Etiopii, Zambii, Keňu, Vietnam, Mongolsko, Gruzii a Ukrajinu. Je také koordinátorkou PS Gender FoRS.

Jan Jícha
Téma: neformální vzdělávání a téma fairtrade
Mgr. Jan Jícha (1980) je učitel češtiny a cizích jazyků, spisovatel, překladatel a písničkář. Působil také jako průvodce, lektor, šéfredaktor časopisu o přirozeně udržitelném životě a ředitel základní školy. Od r. 2021 pracuje jako vedoucí vzdělávání a práce se školami ve společnosti Fairtrade Česko a Slovensko, kde má na starost podporu vzdělávací a osvětové činnosti a projektové vedení. Je ženatý, má čtyři děti.

Jiří Vymětal
Téma: globální témata ve školní praxi
Ředitel ZŠ Svatoplukova Olomouc, získal ocenění například za lidský a empatický přístup k žákům i všem zaměstnancům školy, za pojetí školy jako otevřené instituce pro všechny; zavedení volitelných předmětů na druhém stupni ZŠ; modernizaci školy; aktivní využívání Facebooku, Instagramu a webu k propagaci školy; princip neustále otevřených dveří pro rodiče jak do výuky, tak do mnoha odpoledních akcí; podpora environmentální výchovy atd.

Moderuje: Petr Sucháček

 
Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Online Inspirační setkání

30. 11. 2021 (16-18hodin) se uskuteční online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Setkání přinese nápady, jak (nejen) učit o globálních tématech. Během setkání budou představeny tyto příspěvky:

  • „Jak zapojit  do globálních témat i mladší žáky?“ (Alena Grossová ze ZŠ Jindřichov, okr. Bruntál)
  • „Jak celoročními projekty můžeme pomoci?“ (Dana Dýmalová z Gymnázia Kojetín)
  • „Jak zapojit celou obec do žákovských akcí s globální tématikou?“ (Martina Holíková ze ZŠ Fryčovice)
  • „Ekoškola (nejen) ve škole“ (Ivo Tošenovjan ze ZŠ Janovice)

Přijďte načerpat inspiraci!

Připravte si kávu a něco dobrého k ní a přidejte se v úterý 30.11. 2021 (16-18h). Přihlaste se do pondělka 22. 11. 2021.

Inspirační setkání se uskuteční v prostředí ZOOM, přihlášení dostanou včas odkaz na email uvedený v přihlášce.

Setkání moderuje Petr Sucháček.

 

Těšíme se na vás
za tým ARPOKu
Petra Gajová a Lenka Pánková

 

V případě dotazů nás kontaktujte na emailech petra.gajova@arpok.cz nebo lenka.pankova@arpok.cz.

 

Setkání je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme!