Mezipředmětové vazby

Ačkoliv to nemusí být na první pohled zřejmé, globální témata lze provázat prakticky se všemi školními předměty. Pojďme si to nyní vyzkoušet.

Mezi základní principy globálního rozvojového vzdělávání (Strategie GRV 2018–2030), které napomáhají k dosahování cílů GRV a k posilování globální dimenze vzdělávacích témat, patří holistický pohled na svět. GRV přispívá ke vnímání současného světa jako propojeného celku, chápání všech jeho aspektů jako vzájemně závislých a hledání souvislostí mezi rozhodováním a děním na místní, regionální i celosvětové úrovni, v prostoru i čase.
K naplnění tohoto principu přispívá i předávání různých globálních témat optikou různých předmětů a práce na mezipředmětových vazbách.

ZAMYSLETE SE …

Jaké je Vaše oblíbené globální téma?

Napište, jakým způsobem byste toto téma začlenili do svého předmětu: Do jakého tématu ve svém předmětu byste toto globální téma zařadili a jaké výukové metody byste použili?

Sepište si možné překážky k mezipředmětovému propojení globálních témat, a zároveň způsob, jak je lze překonat.

Praktický úkol

Na základě videa „O vodě a času“ si do svého předmětu připravte krátkou aktivitu zaměřenou na GRV. Následně tuto aktivitu použijte ve své výuce. Nezapomeňte přitom na překážky a jejich možné řešení, nad kterými jste se v minulém úkole zamýšleli.

Pokud ihned nezasáhneme, dá se očekávat, že během následujících 200 let všechny ledovce na Zemi zmizí – říká spisovatel Andri Snær Magnason. Vypráví příběh ledovce Okjökull na Islandu, prvního ledovce, o který jsme přišli kvůli klimatické změně. Vysvětluje, proč je třeba, abychom se o budoucnost začali podrobně a neodkladně zajímat a stabilizovali stav Země pro příští generace.
Video: https://www.ted.com/talks/andri_snaer_magnason_on_time_and_water?language=cs#t-201868