Nabídka k Šablonám (OP JAK)

Chcete pracovat s globálními tématy, začleňovat interaktivní formy výuky a rozvíjet „měkké“ dovednosti? Nebojte si naplánovat GRV témata do šablon – ARPOK vám s jejich realizací může pomoci. Zaměřit se můžete jak na aktivity pro pedagogy, tak i pro žáky:
  • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání (především téma vzdělávání pro udržitelný rozvoj)
  • Inovativní vzdělávání žáků – projektová výuka (vzdělávání pro udržitelný rozvoj, občanské vzdělávání,…)
  • Spolupráce s rodiči žáků a veřejností (podpora komunitních akcí – inspirace v našich projektech)
Inspirujte se aktivitami na našich stránkách nebo nás kontaktujte přímo (Johana Krajčírová – johana.krajcirova@arpok.cz).
 
NABÍDKA SEMINÁŘŮ PRO UČITELSKÉ TÝMY (v rámci jedné školy či spolupráce s více školami).