Petra Albrechtová

  • projekt DEXPO – Kritickým myšlením k ochraně klimatu

  • „Dokonce i zraněná země nás sytí. Dokonce i zraněná země nás podporuje a nabízí momenty úžasu a radosti. Volím radost před zoufalstvím … protože země mi dává radost každý den a já jí musím ten dar vrátit.“ Robin Wall Kimmerer

O Petře

Vystudovala Krajinné inženýrství a Lesní inženýrství na Mendelově univerzitě v Brně. Pracovala ve státních organizacích ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí a Česká inspekce životního prostředí), neziskové organizaci Liga vozíčkářů a v lesnickém výzkumu zaměřeném na adaptaci na klimatickou změnu (fRI Research, Kanada).

Během šestiletého pobytu v Kanadě měla možnost seznámit se s moudrostí Původních obyvatel, což považuje za přelom ve svém osobním i profesionálním životě.

V ARPOKu pracuje od ledna 2022 jako koordinátor Erasmus + projektu „Kritickým myšlením k ochraně klimatu” (DEXPO).