Po čem učitelé touží?

Po čem učitelé touží a co jim bude nápomocné ve výuce? To je častá a důležitá otázka ve většině vzdělávacích institucí a organizací. Jinak tomu není ani u nás v organizaci ARPOK, kde se již 15 let zabýváme globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) a výukou o aktuálních tématech dnešního světa.

Naším cílem je rozvíjet globální rozvojové vzdělávání na školách a poskytovat pedagogům nástroje pro jeho začleňování do vzdělávacích kurikul a výuky. V rámci naší činnosti pomáháme pedagogům otevřeně mluvit s žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. o stereotypech a předsudcích, klimatické změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě).

Kromě naší dlouholeté praxe se spoléháme také na data a bereme v potaz názory a zkušenosti dalších zainteresovaných subjektů, a to jak organizací zabývajících se GRV, institucí či přímo pedagogů. Z toho důvodu jsme ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání realizovali výzkum potřeb pedagogů v oblasti GRV.

Z výzkumu vyplynulo, že téměř 2/3 pedagogů se pomocí výuky GRV témat snaží posilovat hodnotu lidské důstojnosti a zdůrazňovat praktický dopad na reálný život.

Co by pedagogům mohlo v tomto úsilí pomoci a po čem tedy učitelé touží?

  • Po materiálech k práci i v jiných předmětech, než jsou předměty typické pro výuku GRV témat, jako jsou zeměpis či občanská výchova.
  • Po pestrých a interaktivních materiálech, např. videích, krátkých filmech a zvukových stopách, které jim pomohou motivovat studenty a udržet jejich pozornost.
  • Po sdílení zkušeností, které jim pomohou během výuky ve třídě vytvořit bezpečné prostředí ve chvíli, kdy se dostanou do obtížné situace.
  • Po výukových materiálech, které jsou dostupné zdarma – v elektronické podobě s volně editovatelnými přílohami.
  • Mít v některých případech odvahu GRV témata zkoušet a nebát se situací, ve kterých to případně nevyjde.
  • Pro tu část pedagogů, která si pojmenovává cíle výuky, je důležité mít i cíle výchovné.

Učíme je to, že svět není plochý, že svět je pestrý, že má určitou hloubku, a záleží jenom na nich, co si z toho vezmou.“

úryvek z rozhovoru realizovaného během výzkumu

Celý článek si můžete přečíst ZDE.