Učíme o globálních souvislostech 2015

Konference

První celodenní konference o globálním rozvojovém vzdělávání, která byla určena pro 50 pedagogů základních škol a středních škol se v Olomouci uskutečnila 22. dubna 2015.

Program

Dopolední blok byl věnován panelové diskuzi na téma „Proč učit o globálních souvislostech?“. Diskuze se zúčastnil PhDr. Aleš Dvořák, Oddělení předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání, MŠMT ČR, Mgr. Pavel Martinovský, Asociace učitelů dějepisu ČR, Mgr. Nikola Stodůlková, Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a PhDr. Zuzana Hlavičková, expert a člen přípravné skupiny stávající Národní strategie GRV (2009-2010).

V průběhu konference obdrželi účastníci metodické materiály k výuce globálních témat.