Semináře pro pedagogy

ARPOK nabízí pedagogům mateřských, základních a středních škol semináře globálního rozvojového vzdělávání.

Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol. 

Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Od roku 2007 jsou semináře pro pedagogy akreditované MŠMT ČR pod č.j. 22984/2007-25-425, od května 2010 pod. č.j. 15584/2010-25-333. Délka akreditovaných seminářů je 5 hodin.

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ

  • většinu naplánovaných seminářů jsme museli bohužel zrušit 🙁
  • 21. 10. 2020  – Nový Jičín (KVIC) – 14:00 – 16:00 – Globální témata optikou různých předmětů, *webinář* – VÍCE INFORMACÍ

SEMINÁŘE PRO SBOROVNY 

Svět je jedna pavučina pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – Poznáváme svět

Globální témata optikou různých předmětů – 2. stupeň ZŠ a SŠ

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 3-8 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena:

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy

Seminář lze uhradit ze šablon.

 

 

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter