Semináře pro pedagogy

ARPOK nabízí pedagogům mateřských, základních a středních škol semináře globálního rozvojového vzdělávání.

Semináře probíhají interaktivní formou, nabízí tak možnost vyzkoušet si v praxi aktivity, které je posléze možné využít přímo ve výuce. Příjemné prostředí a neformální atmosféra umožňují načerpat inspiraci a sdílet zkušenosti s pedagogy z jiných škol. 

Účastníci si z každého semináře odnesou metodické materiály plné praktických návodů, jak zajímavou formou začleňovat aktuální témata dnešního světa do výuky.

Po dobu semináře je  zajištěno občerstvení z lokálních pekáren, fair trade káva i čaj.

Od roku 2007 jsou semináře pro pedagogy akreditované MŠMT ČR pod č.j. 22984/2007-25-425, od května 2010 pod. č.j. 15584/2010-25-333. Délka akreditovaných seminářů je 5 hodin.

 

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY SEMINÁŘŮ

DATUM

ČAS

SEMINÁŘ

MÍSTO KONÁNÍ

PŘIHLÁŠENÍ

30. 9 – 1. 12. 2019   Tříměsíční blended-learningový kurzu pro pedagogy 2. stupně ZŠ a SŠ zaměřený na témata Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) Olomouc ZDE
        VÍCE ZDE
         

PRO PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘE DBEJTE POKYNŮ UVEDENÝCH V PŘIHLAŠOVACÍM FORMULÁŘI. V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT NA EMAILU INFO@ARPOK.CZ (NENÍ-LI NA LETÁČKU UVEDENA KONTAKTNÍ OSOBA) NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE 581 111 907.

SEMINÁŘE PRO SBOROVNY 

Svět je jedna pavučina pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – Poznáváme svět

Svět je jedna pavučina pro 1. stupeň ZŠ – Jak na Den čokolády aneb tematické dny v praxi

Svět je jedna pavučina pro 2. stupeň ZŠ – Jak na Den čokolády aneb tematické dny v praxi

Svět je jedna pavučina pro 2. stupeň a SŠ: Udržitelný turismus z pohledu občanky a zeměpisu

Svět je jedna pavučina pro 2. stupeň a SŠ: Mediální výchova formou zážitku

Živá knihovna jako metoda výuky – vzdělávání příběhem

Uvedené semináře realizujeme pro pedagogické sbory, a to přímo v prostorách jednotlivých škol. Délka seminářů je 5 hodin, datum a začátek je odvozen od zájmu školy. Velký důraz klademe na praktické využití materiálů a aktivit.

Cena:

5 000 Kč + cestovné (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky).

Seminář je akreditovaný a lze jej uhradit ze šablon.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter