Týden globálního vzdělávání 2018

Mysli globálně, jednej lokálně

Týden globálního vzdělávání s letošním tématem “Mysli globálně, jednej lokálně” se konal 19. – 25. listopadu 2018. ARPOK vám nabídl podporu pro realizaci žákovských kampaní a účast na panelové diskuzi!

S podporou ARPOKu se do letošního ročníku zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2.

V letošním Týdnu globálního vzdělávání se zapojené školy zaměřily na téma udržitelnosti měst a obcí. Žákovské týmy vytvářely kampaň, která reaguje na otázku „Co by se mělo změnit ve vašem městě nebo obci, aby se stala lepším místem pro život?”

Cílem bylo přimět žáky k zamyšlení nad rozvojem a vylepšení světa a podpořit cesty k porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu. Cílem kampaní bylo oslovit nejen spolužáky, ale otevřít i školní prostředí a pokusit se zapojit nejen své další spolužáky, ale třeba i místní komunitu. Žáci vzájemně spolupracovali, dozvídali se nové informace a byli schopni o nich kriticky přemýšlet a diskutovat.

Zapojení pedagogové a jejich žákovské týmy se častnili panelové diskuze s odborníky, která se konala 4. 12. 2018 v Olomouci. V rámci panelové diskuze měli žáci jedinečnou příležitost svou kampaň představit dalším zapojeným školám a inspirovat je!