Týden globálního vzdělávání 2021

Ročník 2021

Týden globálního vzdělávání byl jakožto celoevropská akce opět zaměřen na klimatickou změnu. My jsme se rozhodli věnovat tématu, které má s klimatickou změnou mnoho společného, a to módnímu průmyslu. Cílem akce bylo, aby žáci pochopili, jaký je vztah mezi klimatickou změnou a módním průmyslem, pochopili, na jakých principech současný módní průmysl funguje a jaké jsou jeho důsledky, a věděli, jak sami mohou přispět k řešení tohoto problému.

Informace ke konferenci

Stěžejním bodem celého programu byla online konference, která byla živě vysílána 16. 11. 2021. Hosty na konferenci byli:

 • Stáňa Tomková z organizace Na mysli, která představila vztah mezi klimatickou změnou a módním průmyslem
 • Stanislav Komínek z organizace Fairtrade Česko a Slovensko, který představil zkušenosti z návštěvy sweatshopů a pracovní podmínky v těchto dílnách
 • Adéla Píchová z Centra cirkulární módy v Ostravě, která hovořila o možnostech tzv. slow fashion (pomalé módy)
 • Vladislava Řihošková ze SOŠ Štursova v Olomouci, která představila žákovskou kampaň zaměřenou na udržitelnou módu

Online konference se zúčastnilo celkem 523 žáků z 20 škol napříč celou Českou republikou.

Na učitele a jejich žáky rovněž čekaly výukové lekce, které sami na svých školách odučili. Těchto lekcí se zúčastnilo celkem 687 žáků.

Záznam z online konference

Headline

Jaké jsou reakce na Týden globálního vzdělávání 2021?

 • „Online konference se určitě vydařila, žáci se dozvěděli mnoho zajímavostí z oblasti vztahu mezi klimatickou změnou a módním průmyslem. Žáky docela zaujalo, jak funguje pomalá móda v praxi. Ocenili také práci svých vrstevníků, tento příspěvek byl pro ně inspirativní. Žáci byli spokojeni jak se samotnou online konferencí, tak i s workshopem, který byl pro ně inspirativní i zábavný. Samotné konferenci předcházely výukové lekce, v nichž se dozvěděli zajímavou interaktivní formou spoustu informací o tom, jak funguje současný módní průmysl. Děkujeme.“

  Hana Ratajová (Gymnázium a Obchodní akademie Orlová)

 • „Perfektně vysvětlené pojmy slow a fast fashion. Žáci ocenili možnost klást otázky. Žáky nejvíce zaujalo povídání o pracovních podmínkách ve sweatshopech – přednášející mluvil o vlastních zážitcích. Velmi oceňujeme praktické rady a nápady, co dělat a jak o věci pečovat tak, aby vydržely.“

  Jana Mikešová (ZŠ Přerov, Trávník)

 • „Online konference byla perfektně připravená, příspěvky na sebe skvěle navazovaly, srozumitelné, žákům přístupné. Žáci byli spokojení, sami říkali, že se dozvěděli hodně nového. Hodně si i zapamatovali – příspěvky pro ně byly srozumitelné. Pozitivní reakce přišly i od rodičů 😊. Perfektní akce, těšíme se na příští a moc děkujeme 😊“

  Lucie Gregorová (MŠ a ZŠ Slunečnice)

 • „Děkuji za podporu a metodiku k celému týdnu. Téma módy je pro teenagery přitažlivé a tím pádem pro ně více hmatatelné, co se týče změn klimatu. Téma je praktické. Žáky zvlášť zaujal Stanislav Komínek – je přínosné slyšet mluvit někoho, kdo situaci prožil a sdílí své zážitky, teorii tak přeměňuje ve skutečnost. Adéla Píchová zase dávala konkrétní nápady, jak můžu začít u sebe.

  Během reflexe někteří žáci přiznali, že si neuvědomili, jaké dopady mohou mít jejich nákupní návyky. Psali, že se budou nad příštím nákupem více zamýšlet. Některé žáky vedl Týden globálního vzdělávání k motivaci šití a upravování staršího oblečení.

  Těšíme se na příští ročník.“

  Eva Kafková (ZŠ a MŠ Dub nad Moravou)

 • Konference byla velmi zajímavá a přínosná, myslím, že bylo zvoleno velmi vhodné téma – klimatická změna v propojení s módou, udržitelná móda, dodržování pracovních podmínek ve spojitosti s módou. Žáky téma módy velmi zaujalo, bavilo, téma sweatshopů nejvíce, ale i ostatní příspěvky sledovali a debatovali jsme o nich následně v dalších hodinách Ochrany životního prostředí. Skvělé je vždy na konferenci zařazení praktického workshopu, který si naši žáci užívají, když po teoretických informacích si mohou něco prakticky vytvořit.

  Reakce žáků na konferenci byly velmi kladné. Oceňovali téma, bavilo je to, chtěli stále si o nových informacích vyprávět a říkat příklady, jak to dělají oni. Nejvíce oceňovali téma sweatshopů a příspěvek o pracovních podmínkách ve sweatshopech, „to bylo nejzajímavější…“ píší, byli schopni si zapamatovat podrobné informace, které další hodinu sdělovali a pamatovali si, chtěli téma rozvíjet.

  Organizace celé konference je vždy skvělá, máme veškeré informace předem, medailónky vystupujících, o čem vše bude, spojení funguje, můžeme sledovat všichni společně ve třídě, velmi dobrý formát sdílení. Super konference, jen tak dále v pořádání a ve výběru skvělých, zajímavých a pro žáky přínosných témat podaných srozumitelnou a přitažlivou formou.“

  Vlasta Geryková (ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice)

 • „Pochvala mluvčím a poděkování organizátorům. Velmi mile mě překvapilo profesionální vedení a technická úroveň této online akce. Mělo to dynamiku a spád. Pro velkou část účastníků bylo téma fast fashion nové a dosud se s ním nesetkali. Díky střídání aktivit se mohli zapojit žáci s různými styly učení.“

  Veronika Kupková (ZŠ a MŠ sgr. J.C. Kluttze, Kovářská)

 • „Příspěvky byly pěkně připravené a odprezentované. Objevily se v nich informace, které nejsou v populaci příliš rozšířené. Žáci byli překvapeni, že módní průmysl je druhým největším znečišťovatelem ovzduší a že i v dnešní době jsou místa, kde musí pracovat děti, aby pomohly uživit rodinu. Také ocenili nabídku, jak mohou sami přispět ke snížení dopadů výroby oděvů.“

  Blanka Zdráhalová (Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice)

 • Všechny aktivity, které mohou našim handicapovaným žákům umožnit získat informace v jejich komfortním prostředí třídy nebo následně shlédnutý záznam i doma, považuji za velmi přínosné. Forma záznamu je rovněž skvělou možností, jak využít informace i praktickou část workshop v mezipředmětových vztazích a v hodinách po celý školní rok. Oceňujeme trvající úroveň a aktuálnost sdělení v rámci Týdne globálního vzdělávání.

  Konference tradičně vyvolala diskuzi, každý vyjádřil svou zkušenost … konference vedla k zamyšlení. Propojily se informace se zkušenostmi a představou budoucnosti. Krásné propojení s reálným životem. Pohled mladých lidí.

  Odkazy posíláme i rodičům, aby byl cílový kruh uzavřen a informace z konference se dostaly nejen do školy, ale také k rodinám žáků.

  Držíme palce vám všem, vytrvejte ve svých aktivitách směřujících k nejen k našim žákům, ale i k nám dospělým. Jsme rádi, že naši žáci mohou být účastníci vašich skvělých aktivit, které nejsou odtrženy od reálného života. Moc děkujeme a těšíme se na další aktivity.“

  Jana Vaňková (Základní škola pro tělesně postižené, Opava)

 • „Konference byla nápaditá a různorodá a měla spád. Vše výborně fungovalo a studenti konferenci sledovali se zaujetím. Dokonce v nich vyvolala otázky a další zájem o téma, tedy účel splněn výborně. Někteří souhlasně přikyvovali, někteří pozorně poslouchali, někteří si u ní vyhledávali další informace. Někteří studenti na závěr projevili hluboké pochopení probíraných témat, pro některé témata nebyla nová, takže si je spíše prohloubili. Mnoho studentů dokázalo po konferenci zopakovat či shrnout mnoho dat a konkrétních informací, které během konference padly, a to s větší přesností než samotní profesoři. Studenti byli celkově velmi rádi za oživení výuky konferencí a za to, že s nimi někdo otevřel toto téma, a to na odborné úrovni.

  Workshop byl rozhodně úspěšný a studenti jej uvítali z různých důvodů. Nejen si u toho odpočinuli, neb zapojili jiná mozková centra, také si u něj dokázali, že dokážou sami snadno stvořit, sešít užitečnou věc. Pytlík dokonce došívali na další hodině při reflexi konference a při další výuce a vypadali u toho velice klidně a spokojeně a neodvádělo to jejich pozornost od diskuze, naopak byli motivovanější se účastnit.

  Děkujeme mockrát, bylo to pro nás všechny velmi přínosné. Jsme vděčni, že toto děláte.“

  Magdalena Schlindenbuchová (Gymnázium Nad Štolou, Praha)

 • „Budu brát v budoucnu větší ohled, když si budu kupovat oblečení.“

  „Nevěděl jsem, že i výroba oblečení může působit neekologicky.“

  „Jsem ráda, že se o tomto tématu učí.“

  „Dozvěděla jsem se další způsob, jak šetřit naši planetu.“

  Žáci Gymnázia a obchodní akademie Orlová

  Starší ročníky

  Klimatická změna
  ročník 2020
  Naše klima se mění a my s ním
  ročník 2019
  Mysli globálně, jednej lokálně
  ročník 2018
  Tvoje cesta, tvoje stopa!
  ročník 2017
  Bezpečí na internetu: Svět v bezpečí
  ročník 2016
  Migrace: Na jedné lodi
  ročník 2015
  Potravinová bezpečnost: Víme, co jíme?
  ročník 2014