Konec doby plastové

Žáci se v rámci výukového programu “Konec doby plastové” dozvědí o problematice plastu, jeho využívání a následném problému s jeho likvidací – uvědomí si, jaké dopady na životní prostředí plast může mít. V průběhu programu si zrekapitulují, jaké věci či produkty během dne používají a jsou vyrobené z plastu. Poté budou společně s lektory hledat možné alternativy k tomu, jak plast nahradit.

 

Cílová skupina – žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Délka programu –  90 minut

Cena programu – 50 Kč/žák  + cestovné lektorů*

Pomůcky –  třída s pohyblivými lavicemi, psací pomůcky, PC, dataprojektor

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení)
 • Přírodopis (význam vody a životního prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (makroregiony světa (Evropa, Afrika) přírodní a socioekonomické podmínky; globalizační procesy, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí v okolí
 • Environmentální výchova (lidské aktivity: zemědělství, průmysl, spotřeba a jejich životní prostředí; principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní  prostředí)

Cíle programu (6. – 7. třída)

 • Žák zná spektrum produktů, které jsou z plastu a obklopují nás. 
 • Žák ví, co se s plastovými výrobky děje po jejich použití.
 • Žák představí alternativy k jednorázovým plastovým výrobkům. 
 • Žák určí alternativy plastů, které mohou a budou používat ve svém běžném životě.
 • Cíle programu (8. – 9. třída, SŠ)
 • Žák zná spektrum produktů, které jsou z plastu a obklopují nás. 
 • Žák ví, jaké jsou dopady plastů na životní prostředí.
 • Žák představí alternativy k jednorázovým plastovým výrobkům. 
 • Žák určí alternativy plastů, které mohou a budou používat ve svém běžném životě.

Tento výukový program lze také objednat spolu s programem Plýtvání potravinami nebo Móda rychle a zběsile?!? jako tematický den Odpovědná spotřeba v rozsahu 4 vyučovací hodiny – 70 Kč/žák 

Kontaktní osoba

Petra Gajová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady spojené s cestou do školy. Výši nákladů určujeme dle vzdálenosti a dostupnosti školy z Olomouce.
  • Součástí kalkulace nákladů spojených s cestou jsou náhrady za jízdné a čas lektorů na cestě (100 Kč/započatá hodina strávená na cestě).
  • Dle dostupnosti určíme způsob cesty do školy (zda lektoři přijedou hromadnou dopravou nebo osobním vozem, pokud to je možné z hlediska času a dostupnosti preferujeme hromadnou dopravu).
  • Cenu jízdného určujeme dle vzdálenosti – v případě hromadné dopravy účtujeme 1,6 Kč/km, v případě jízdy osobním automobilem účtujeme 7 Kč/km. Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
  • Příklad HD: Škola vzdálená z Olomouce 50 km, dostupnost vlakem, 2 lektoři, lektor stráví na jedné cestě 50 minut = 2 lektoři x (100 km x 1,6 Kč + 2 hodiny na cestě á 100 Kč) = 2x (160 Kč + 200 Kč) = 720 Kč
  • Příklad automobil: Škola vzdálená z Olomouce 70 km, špatná dostupnost hromadnou dopravou, 2 lektoři, čas strávený na jedné cestě 1:20 h = 140 km x 7 Kč (za automobil) + 2 lektoři x (2:40h = 3 hodiny na cestě á 100 Kč) = 980 Kč + 2 x 300 Kč = 1580 Kč
 • Na Vaši žádost Vám rádi zašleme konkrétní cenovou nabídku. Pište na email info@arpok.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy v jeden den.

*Lektorné – 50 Kč/žák

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.