Výukový program: Život v pralese

Stupeň vzdělání

mateřské školy

Cílová skupina

MŠ (děti pouze předškolního věku, 5-6 let)

Délka programu

60 minut

Cena programu

70 Kč/dítě + cestovné lektorů

Pomůcky

pastelky pro děti

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Děti podniknou cestu do pralesa, během níž se seznámí s rostlinami a zvířaty, které tam žijí. Stanou se na chvíli lidmi z pralesa, vyrobí si masky a dozví se, co všechno nám prales dává a seznamují se tak s propojeností světa.

Zařazení do RVP

  • Dítě a společnost – vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
  • Dítě a svět – vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách; vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Na programu se mi líbilo, že dětem bylo hravou formou předáno, jak vypadá život v pralese.“ (MŠ Nedvědova, Olomouc)