• Úvod
 • Aktivní občanství v globálních souvislostech (Active Citizenship in Global Context)

Aktivní občanství v globálních souvislostech (Active Citizenship in Global Context)

Realizace

1. 10. 2020 – 30. 9. 2022 (zapojení škol od února 2021)

Donor projektu

Nadace OSF

O projektu

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost.

Do projektu je zapojeno 12 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Jednotlivé školní žákovské týmy i učitelé během jednotlivých aktivit projektu pracují s globálními tématy. Jejich cílem je připravit a zrealizovat kampaně, které reagují na aktuální problémy místních komunit a mají globální přesah. Žáci absolvují např. také workshopy a učitelé vzdělávací semináře. Každý rok se v Olomouci zúčastní i soutěže a panelové diskuze.Projekt podporuje mezipředmětové vazby a jeho partnerem je Knihovna města Olomouce.

Co účast v projektu přináší zapojeným školám:
Školy se zviditelňují tím, že aktivně začleňují globální témata do výuky a jejich žáci spolu s učiteli realizují akce pro veřejnost. Žáci získané informace a dovednosti využijí v dalších výukových předmětech. Pedagogové zvyšují své odborné znalosti a sdílí know-how s kolegy, vznikají mezipředmětové vazby a prohlubují se pracovní vztahy.

Zrealizované aktivity v roce 2022:

Během února a března uskutečnili učitelé zapojení do projektu školení pro své kolegy. Zaměřili se zejména na představení globálních témat a na možnosti jejich začlenění do výuky. Představili Cíle udržitelného rozvoje a účastníci si vyzkoušeli konkrétní aktivity věnující se této problematice.

V březnu a květnu se konaly pro zapojené učitele další dva semináře, první z nich byl zaměřen na používání digitálních technologií ve výuce a druhý byl zaměřen na možnost používání metody „Filozofie pro děti“ při výuce ve škole.

V dubnu a květnu proběhly na zapojených školách workshopy vedené samotnými učiteli. Žáci se seznámili např. s těmito tématy: klimatická změna, nadnárodní společnosti a jejich pozitiva a negativa, odpovědná spotřeba, gender, plýtvání potravinami, dětská práce, globalizace a migrace.

Školy v tomto roce od ledna do května organizují také kampaně pro veřejnost. Letošními tématy, kterým se věnují jsou např. odpovědná spotřeba – se zaměřením na spotřebu vody v módním průmyslu, plýtvání potravinami a odpovědné chování, lidská práce, Fair Trade, dále palmový olej a dopady jeho používání.

Na začátku června se 9. 6. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci bude opět konat žákovská soutěž s panelovou diskuzí, kde jednotlivé žákovské týmy představí ostatním akce, které zorganizovaly. Řada škol se také zapojila do pomoci Ukrajině, a to formou materiálních i finančních sbírek.

 

Jaké aktivity pedagogy a žáky do září 2022 čekají:

 • Workshopy pro žáky na 12 školách – březen-květen 2022,
 • 12 žákovských kampaní pro veřejnost – březen-květen 2022,
 • Žákovská soutěž s panelovou diskuzí v Olomouci – červen 2022,
 • Kulatý stůl pro aktéry ve vzdělávání v Olomouci – září 2022.

Žákovské kampaně/akce pro veřejnost zapojených škol v roce 2022:

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Kampaň: Odpovědná spotřeba a odpady, pomoc Ukrajině

 • V roce 2022 zorganizoval žákovský tým za podpory vedení gymnázia, svých pedagogů řadu akcí. Jednotícím tématem byla odpovědná spotřeba a odpady např. na výstavě na stromech a v Soutěži v mikroregionu Střední Haná. Další svoji energii a nadšení vynaložili žáci do charitativních sbírek – sbírali papír, pořádali burzu nepotřebných hraček, školních potřeb a knížek a také se zapojili do pomoci Ukrajině, kdy se jim podařilo pro Červený kříž zorganizovat materiální sbírku a pak také za částku 82 000 Kč zajistili potřebné léky do ukrajinské nemocnice v Termopilu.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín

Kampaň: Férový piknik na sousedské slavnosti a Férová sbírka pro Ukrajinu

 • V roce 2022 oslovilo žákovský tým téma fair tradu. Na sousedské slavnosti, která se konala ve spolupráci se dalšími školami, organizacemi a Komisemi místních částí Olomouc – Hejčín a Řepčín, připravili žáci stánek, kde kromě informování návštěvníků také nabízeli vlastnoručně upečené fairtradové koláče, muffiny a buchty. Akci navštívilo přibližně 600 účastníků. Do pomoci Ukrajině se zapojili formou materiální sbírky pro Potravinovou banku Olomouc, kdy se díky dárcům podařilo naplnit 26 beden od banánů trvanlivými potravinami, šampony, mýdly a dalšími výrobky.

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52

Kampaň: Gender a genderové stereotypy

 • Žáci se svými učitelkami se tématem genderu, genderovými stereotypy a sexismem zabývali z několika úhlů pohledu. Ze začátku v nich toto téma budilo obavy, ale na závěr projektu byli rádi, že se jím zevrubněji zabývali. Ve výtvarné výchově vytvořili plakáty a v češtině medailonky žen, které změnily svět, podle nich např. Frida Kahlo, Eliška Junková, Coco Chanel, Milada Horáková, Jane Austinová či Božena Němcová. Ve škole pak nainstalovali osvětovou výstavu pro veřejnost i s dotazníkem, který zodpovědělo celkem 214 lidí.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Kosaře 6

Kampaň: Sáčková kampaň II, pomoc Ukrajině

 • V roce 2022 se tým žáků rozhodl pokračovat ve stejném tématu jako rok předešlý. Na základě cenných zkušeností rozšířili spolupráci také na Obchod Bez obalu Ostrava, do kterého věnovali látkové sáčky na zeleninu a pečivo. Do výroby sáčků z darovaných záclon a nepotřebných látek se tentokrát zapojili žáci 2. stupně, kterým se podařilo ušít 254 sáčků. Tyto sáčky pak žákovský tým rozdával během osvětové kampaně i s letáčky v ulicích v Ostravě Dubině a Hrabůvce. Žáci se také zapojili do pomoci ukrajinským uprchlíkům formou materiální sbírky, kdy lidé darovali spacáky, deky, hygienické potřeby, dětskou výživu a trvanlivé potraviny.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11

Kampaň: Udržitelná spotřeba

 • Žákovský tým v roce 2022 prohluboval své znalosti v tematice plýtvání potravinami, kdy žáci na závěr projektu usilují o to, aby v areálu školy vznikl výběh se dvěma miniprasátky. V červnu na Den dětí pořádají informační kampaň a sbírku pro rodiče a veřejnost, pomocí níž chtějí zajistit finanční částku na zakoupení prasátek. Prasátka pak mají jednak zkrmovat část nesnězeného jídla ze školní jídelny, ale zároveň sloužit k edukaci žáků z 1. stupně.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189

Kampaně: Fair Trade proti chudobě a dětské práci, Stop válce a násilí, pomoc Ukrajině

 • Tým žáků a učitelů se v roce 2022 rozhodl pokračovat v aktivitách z minulého roku – tvořivé dílny jednotlivých tříd a následná výstava výtvorů vyrobených recyklací různých materiálů měly u žáků i rodičů velký ohlas. Vše bylo tento rok spojeno s tématem fair tradu, s dětskou prací, lidskými právy a environmentální udržitelností. V květnu se také konala soutěž výtvarných prací na téma Stop válce a násilí, která reagovala na současnou situaci na Ukrajině a zároveň připomněla 80 let výročí úmrtí E. Bayera popraveného v roce 1942 v koncentračním táboře Mauthausen. Škola rovněž uspořádala materiální sbírku na pomoc ukrajinským rodinám.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33

Kampaň: Plýtvání potravinami

 • Výstava plakátů pro veřejnost před školou věnující se problematice plýtvání potravinami. (Bude doplněno)

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14

Kampaň: Plýtvání potravinami

 • Žáci této střední školy uspořádali v dubnu ve Smetanových sadech v Olomouci kampaň zaměřenou na plýtvání potravinami. Pro veřejnost připravili občerstvení a plakáty s důležitými informacemi o potravinách, jejich složení, potravinové pyramidě a také o jejich plýtvání. Žáci také během průzkumu od účastníků akce zjišťovali, jak s potravinami nakládají. Vyvrcholením jejich projektu byl kalendář pro rok 2023, který obsahuje zdravé recepty a rady, jak smysluplně potraviny používat.

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany

Kampaň: Voda nad zlato

 • Žákovský tým se věnoval tématu plýtvání vody – jejich cílem bylo informovat veřejnost a přimět ji k zamyšlení se nad vlastní spotřebou. Během akce pro veřejnost si návštěvníci mohli projít jednotlivá stanoviště zaměřená na vodu – mohli si poskládat vodní puzzle, doplnit přísloví o vodě nebo zodpovědět kvíz o spotřebě vody. Vyzkoušeli si také pohybové aktivity – nosit vodu na ramenou, projít si opičí dráhu s vodou v kelímku a pokus se ji nerozlít. Všechna stanoviště také doplňovaly informační plakáty s údaji o spotřebě vody. V rámci odpoledne probíhal také bazar oblečení, jehož výtěžek byl použit na pomoc zvířatům v nouzi.

Základní škola a Mateřská škola Ptení

Kampaň: Bez palmového oleje: Zachraňte orangutany

 • Cílem žákovské kampaně bylo informovat veřejnost o dopadech kácení tropických deštných lesů kvůli pěstování palmy olejné a motivovat lidi k nákupu potravin bez palmového oleje. Pro účastníky akce bylo zajištěno bohaté občerstvení, které napekli žáci a rodiče školy. Výtěžek z prodeje věnovali na záchranu orangutanů. V rámci zábavného odpoledne se účastníci dozvěděli, kde se tropické deštné lesy vyskytují, proč se kácejí a jaké jsou dopady na životní prostředí. Děti si mohly vyrobit zápich do květináče v podobě zvířat žijících v deštných pralesích nebo si poskládat puzzle.

Základní škola a mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín

Kampaň: Klimatická změna a její dopady

 • Akci pro veřejnost uspořádali žáci této školy v areálu školní zahrady. Pro účastníky bylo připraveno vystoupení dětí z místní MŠ na téma dopadů klimatické změny a stanoviště upozorňující na danou problematiku. Rodiče si mohli z akce odnést keramické zápichy, namalovat si obrázek na kamínek a prohlédli si i plakáty s informacemi o klimatické změně. V rámci kampaně spolupracovala škola také s uprchlíky z Ukrajiny, kteří pro účastníky připravili občerstvení, uvařili boršč a napekli pirohy. Společně si pak Češi i Ukrajinci zazpívali písničku „Chválím tě Země má“ a mohli také napsat vzkaz naší planetě v podobě přání.

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Kampaň: Palmový olej

 • V rámci žákovské kampaně byla ve škole naistalována výstava „Na čem smaží Indonésie“ od organizace Glopolis, která dále putovala do Gymnázia Chotěboř, do Základní školy Smetanova Chotěboř a Gymnázia Žďár nad Sázavou. Žáci během výuky vypracovávali různé úkoly, které na tuto výstavu navazovaly. Hlavní akcí však byl „Den bez palmového oleje“, který žáci oslavili obědem bez palmového tuku a ve skladu potravin školní jídelny zjišťovali, jaké potraviny používané k vaření obsahují palmový olej.  Žákovský tým se však také zaměřil na záchranu mořských želv, a to formou charitativní výstavy, při které návštěvníci mohli věnovat dobrovolný příspěvek na jejich záchranu a ochutnat žáky připravené občerstvení.

Žákovské kampaně/akce pro veřejnost zapojených škol v roce 2021:

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 – téma „V ohrožení“

 • Hodiny pro spolužáky – V dubnu a květnu 2021 všichni žáci gymnázia kromě maturantů absolvovali vzdělávací hodiny o ohrožených druzích zvířat, které připravil a vedl žákovský tým. Lekce obsahovala např. počty organismů na Zemi, šesté masové vymírání, IUCN, červený seznam.
 • Charitativní cyklojízda – V květnu 2021 se uskutečnila sportovní cyklistická výzva, kdy studenti a učitelé najížděli kilometry na kole a za každé 2 km přispěli díky sponzorům 1 Kč na projekt ZOO Zlín 4NATURE. Žáci a učitelé ujeli 5448 km a do ZOO Zlín bylo posláno 2 724 Kč.
 • Stezka o ohrožených zvířatech – Žáci vytvořili informativní stezku o ohrožených druzích zvířat a instalovali ji kolem rybníka v Kojetíně, ke zhlédnutí byla od 4. do 23. června 2021.
 • Charitativní aukce uháčkovaných zvířátek – Studenti zorganizovali od 1. do 10. června 2021 aukci háčkovaných zvířátek, kdy vybrali přes 14 500 Kč. Díky tomu podpořili organizaci starající se o mořské želvy na Borneu a zároveň chtějí adoptovat ohrožené zvíře chované v české ZOO.
 • Informační video – 10 ZOO – žáci kontaktovali 10 zoologických zahrad v ČR a vytvořili informativní video o tom, jak je možné je podpořit.
 • Prezentace projektu na konferenci GRV – 24. srpna 2021 žáci budou prezentovat projekt na Konferenci globálního rozvojového vzdělávání, kterou pořádá ARPOK, o. p. s.

Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace – téma odpady

 • Název akce: Malá pomoc, velká pomoc
 • Žákovský tým uspořádal 15. června 2021 dopoledne pro žáky MŠ a 16. června 2021 dopoledne pro mladší žáky 1. stupně ZŠ. Během akce žáci plnili úkoly na různých stanovištích, tématem byly odpady, obaly a nadměrná spotřeba. Účastníci si například vyrobili kytičku z ruliček od toaletního papíru, vyzkoušeli si překážkovou dráhu z PET lahví, plechovek a třídili jednotlivé odpadky do připravených nádob na papír, plast a sklo. Tým žákovské kampaně během června monitoruje stav třídění odpadu v obci a to, jak rychle se místní kontejnery na odpad naplní. Cílem akce je seznámit veřejnost s problematikou odpadů a zmapovat současnou situaci týkající se vývozu odpadů v obci.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace – téma plýtvání potravinami a odpovědná spotřeba

 • Název akce: Kam s ním?
 • Cílem kampaně je informovat žáky školy, jejich rodiče a veřejnost o množství vyhazovaného jídla ve školení jídelně a o možnostech řešení. Žákovský tým pro rok 2021 vytvořil informační výstavu, která je ke zhlédnutí od 8. do 30. června 2021 před budovou školy. Motivací pro žáky bylo alarmující množství jídla (přibližně 300 kg měsíčně), které se ve školní jídelně nezkonzumuje. Žákovský tým chce tímto způsobem motivovat spolužáky ke změně a odpovědné spotřebě. Výstava vysvětluje, proč by se nad touto problematikou žáci měli zamyslet. Od podzimu 2021 pak žákovský tým bude na projektu dále pracovat, kdy dalším cílem je příprava kampaně pro získání zdrojů na miniprasátka do školy (realizace 2022).

Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, příspěvková organizace – téma třídění odpadu

 • Žákovský tým se zabýval problematikou odpadů, recyklace a tříděním odpadů s přesahem na globální problémy(např. plast v mořích). Pro mladší spolužáky ze školní družiny zrealizoval 17. června 2021 tým interaktivní program toto téma. Žáci absolvovali jednotlivá stanoviště s úkoly, kdy se zábavnou formou seznámili především s důležitostí třídění odpadu, jak jej správně a do jakých kontejnerů třídit. Dále se v září zrealizuje před budovou školy informační kampaň s výstavou na toto téma. Cílem akcí je informovat žáky školy a jejich rodiče o problematice třídění odpadů a motivovat je ke změně chování.

Základní škola a Mateřská škola Ptení, příspěvková organizace – téma ochrana životního prostředí

 • Název kampaně: Výzva ke Dni Země 22. 4. 2021
 • Žákovský tým vymyslel pro své spolužáky ze školy čtyři jarní výzvy, na které žáci mohli reagovat a dokumentovat je podle vlastní fantazie. V první výzvě si žáci vyzkoušeli více šetřit vodou a elektřinou, obědvali v přírodě, byli pár hodin offline a šili látkové tašky. Ve druhé výzvě se z žáků stali malí kutilové. Vyráběli krmítka a budky pro ptáky, hmyzoviště, pítka pro hmyzáky, hmyzí domečky, lojové koule, mandaly z přírodnin a ti nejmenší stavěli skřítkům krásné domky. Ve třetí výzvě vyrazili žáci do přírody a pozorovali probouzející se jaro a jejich oblíbená místa v okolí. Zasadili semínka rostlin, starali se o ně a všímali si, jak rostou. Čtvrtá výzva byla zaměřena na ochranu a péči o naši planetu. Byla zahájena ke Dni Země. V areálu školy byla vytvořena stezka plná rébusů a hádanek souvisejících s přírodou a naší planetou. Z výsledných materiálů od žáků jako jsou fotky, básně, příběhy atd. tým vytvořil knihu, kroniku, která byla vystavena v květnu v areálu školy.

Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace – téma principy FairTrade a spravedlivého obchodu

 • Cílem žákovského týmu bylo informovat spolužáky i veřejnost o principech spravedlivého obchodu a získat finanční příspěvek na projekt společnosti Člověk v tísni s názvem Postavme školu v Africe. Žákovský tým připravil prezentaci o fairtradu a v jednotlivých třídách vysvětloval jeho smysl a to, jak se žáci mohou do kampaně zapojit. Všichni žáci vyráběli rukodělné výrobky např. mýdla, svícny, přívěšky na klíče, náušnice a náhrdelníky, malovali na kameny a šili panenky. Pro vytváření používali žáci recyklované a přírodní materiály. Všechny výrobky byly vystaveny ve školní tělocvičně, škola byla v den charitativní výstavy 28. května 2021 otevřena jak rodičům, tak veřejnosti. Akce vyvolala ve škole velké nadšení a tým nakonec získal částku 3 000 Kč.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, V. Kosaře 6, příspěvková organizace – téma udržitelné spotřební chování

 • Název: Sáčková kampaň 24. 6. 2021
 • Žákovský tým se pro tento rok rozhodl nabídnout spolužákům i veřejnosti alternativu – textilní sáčky na nákup pečiva, ovoce a zeleniny ušité ze záclon. Jejich cílem je informovat spolužáky i veřejnost o problematice plastového odpadu na příkladu mikrotenových sáčků a o možnostech udržitelného spotřebního chování. Tým nejprve oslovil rodiče žáků a přátele o darování záclon a také je požádal o šití pytlíků. Do výroby látkových sáčků se zapojili také žáci 2. stupně. Ke kampani žáci vytvořili i informační letáky, které budou v Ostravě spolu se sáčky 24. června 2021 rozdávat.

Základní škola a mateřská škola Mořkov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace – palmový olej, 17. 6. 2021

 • Žákovský tým se zaměřil na problematiku palmového oleje, kdy žáci formou prezentace v rámci zahradní slavnosti a výzvy informovali občany a žáky školy o vlivu používání palmového oleje na životní prostředí a na životy lidí v jihovýchodní Asii. Cílem prezentace je přimět k zamyšlení a pochopení, proč je důležité snížit spotřebu palmového oleje. Tým vytvořil také deskovou hru s touto tematikou a vyhlásil výzvu „Omezte ve svém životě, alespoň na jeden týden používání palmového tuku“ Žákovský tým také uspořádal anketu o povědomí místních obyvatel o problematice palmového oleje v potravinách apod.

Základní škola a Mateřská škola Maleč, příspěvková organizace – téma ochrana životního prostředí, biodiverzita, sázení stromů, voda, naučná stezka kolem místního rybníku. Výroba látkových tašek.

 • Kampaň pro veřejnost se uskutečnila na konci června 2021. Byla zaměřena na význam vody a stromů v krajině, její zadržování a biodiverzitu s tím spojenou. Žákovský tým vytvořil naučnou stezku kolem místního rybníka a byla vysázena nová alej stromů v obci. Žákovský tým spolupracuje na přípravě zmíněných aktivit s Obecním úřadem Maleč a místním zemědělským družstvem.
 • V rámci tématu ochrany přírody žáci navázali také spolupráci s místními potravinami a bezobalovým obchodem, které nabízí občanům místo plastových tašek tašky látkové, které ušili učitelé a rodiče žáků.

Gymnázium, Olomouc – Hejčín – téma vody

 • Kampaň bude zrealizována v září, kdy žákovský tým bude spolužáky a veřejnost informovat o problematice využití šedé vody v domácnostech a ve škole – ukáže možnosti jejího využití např. zalévaní stromů v okolí školy šedou vodou. Cílem kampaně je informovat o tomto fenoménu.

Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14 – témata udržitelná móda, pomoc lidem s handicapem

 • Cílem projektu Přemýšlej, pak se oblékej , který se uskuteční 22. září 2021 na Horním náměstí v Olomouci je seznámit studenty a veřejnost s dopady výroby oblečení na životní prostředí a s možnostmi, jak tyto dopady mírnit. Žákovský tým chce také podpořit sbírku organizace Spolek Trend vozíčkářů Olomouc. Během loňského a letošního roku žáci oboru Aranžér společně se svými učiteli odborného výcviku vytvořili 18 plakátů, na kterých jsou informace o výrobě jednotlivých oděvních materiálů. Plakáty jsou vytvořeny pomocí techniky koláž. Během listopadu a prosince 2021 budou tyto plakáty vystaveny v Knihovně města Olomouce, na pobočce Jungmannova. Během loňského i počátku letošního roku žáci byli a i budou v hodinách občanské nauky pracovat s tímto tématem.

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace – téma: Cíle udržitelného rozvoje

 • Žákovská akce pro veřejnost bude zrealizována v září, jejím cílem je informovat o vybraných Cílech udržitelného rozvoje formou kalendáře 2022 a výstavou. Kalendář bude přibližovat 12 vybraných Cílů udržitelného rozvoje v obrazech. Cílem je ukázat veřejnosti, jak jednotlivé cíle vidí žáci (6. a 7. třída bude ztvárňovat cíle kresbou + malbou, 8. a 9. třída pak akční tvorbou a fotografiemi).

V projektu realizujeme tyto aktivity

Série seminářů pro zapojené školy

 • realizace: 18. 3. 2021 (online), 20. 5. 2021 (online), 26. 10. 2021(prezenčně)
 • únor, červen 2022

Celkem 5 jednodenních setkání, obsah a témata seminářů: zapojení globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) do života školy, dále co je GRV, aktivní občanství, cíle výuky a zpětná vazba, metody aktivního učení a kritického myšlení, jak zorganizovat školení pro sborovnu.

Praktické ukázky na školách

 • květen, červen 2021 – 1. ukázka – bylo zrealizováno 14 workshopů, účastnilo se jich ze 6.-9. ročníků
 • listopad prosinec 2021, leden 2022 – 2. ukázka
 • březen, duben, květen 2022 -3. ukázka

Na zapojených školách proběhnou praktické ukázky GRV ve výuce/workshopy, 2 workshopy vedené externími lektory na 2 témata – 1. GRV, 2. práce s informačními zdroji a kritické myšlení. Témata workshopů: témata gender, propojenost světa a plýtvání potravinami. Po skončení ukázek budou přihlížející učitelé diskutovat, o tom, jak výuka probíhala, jaké metody práce byly využity atd. Následně se bude konat ještě 1 workshop realizovaný samotnými učiteli zapojenými do projektu (za supervize ARPOKu).

Školení pro sborovnu

 • říjen-prosinec 2021,
 • leden, únor 2022

Učitelé na základě získaných znalostí ze seminářů zrealizují pro své kolegy školení, kde jim představí zajímavé metody a aktivity, jak začleňovat globální témata do výuky. Přípravou semináře pro sborovnu je provedou lektoři ARPOKu.

Žákovské akce (kampaně)

 • duben – září 2021
 • březen – duben 2022

Na každé škole vznikl žákovský tým o min. počtu 4 žáků, který se podílí na realizaci žákovské kampaně globálního občanství. Úkolem týmu je za supervize učitele realizovat v průběhu projektu 2 žákovské kampaně, které na lokální úrovni pomáhají řešit globální otázky. Hlavním tématem kampaní je agenda OSN – Cíle udržitelného rozvoje. Po každém kole kampaní bude vyhlášena soutěž. Během realizace kampaní rozvíjí žáci kritické myšlení, schopnost pracovat s informacemi a interpretovat je širokému publiku, diskutovat a spolupracovat.

Žákovská soutěž a panelová diskuze

 • 7. 10. 2021
 • 9. 6. 2022

V průběhu projektu se uskuteční 2 žákovské soutěže, do kterých budou nominovány všechny kampaně realizované žáky. Během jednodenního setkání je představí před porotou, vysvětlí, co bylo jejich cílem a záměrem. Odprezentují, co nového se naučili a jaká pozitiva či negativa jim projekt přinesl. Součástí akce bude také panelová diskuze na nejvíce v kampaním frekventové globální téma.

 


 

Active Citizenship in Global Context

We live in a global age. Events on one side of the globe affect events on the other and vice versa. We are forced to think critically about the information we receive, to argue, take positions and actions. We must look for solutions that are sustainable and promote global responsibility. We are convinced that teachers can develop these skills in pupils and thus help shape a competent civil society. This project provides tools that help teachers include these methods and topics in their teaching. The project also supports pupils’ active citizenship initiatives by running awareness-raising campaigns.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce.

Za podporu našeho projektu děkujeme Nadačnímu fondu pomozme dětem žít lépe a firmě Edhouse s. r. o.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.