• Úvod
  • Experiencing the world (2012-2015)

Experiencing the world (2012-2015)

Realizace

1. 1. 2012 – 31. 12. 2015

Kontaktní osoba

Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz)

Donor projektu

Evropská komise, Česká rozvojová agentura

O projektu

Tříletý projekt Experiencing the World (Poznáváme svět) má za cíl šířit povědomí o propo­jenosti dnešního globalizovaného světa a o potřebě globální zodpovědnosti. Dosáhnout toho chce prostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV), tedy vzdělávacího procesu, který jednak pomáhá lidem lépe rozumět celistvosti a propojenosti dnešního světa a také je motivuje k tomu, aby se aktivně podíleli na budování spravedlivějšího vztahu mezi zeměmi napříč světadíly. Projekt umožňuje všem partnerským organizacím z Rakouska (Südwind), Slovinska (Humani­tas) a České republiky (ARPOK) vytvořit a následně i realizovat pestrou škálu aktivit – výu­kové programy, školní projekty, školení pedagogů v tématech GRV na seminářích. Ty mohou představovat první krok k dalšímu učení, vzdělávání a aktivnímu angažování se v rozvojových tématech.

Evaluační dotazníky

  • V restauraci Svět PŘED programem, PO programu.
  • Po stopách ztraceného mobilu PŘED programem, PO programu
  • Jonáš cestuje PŘED programem, PO programu
  • Hosté a hostitelé PŘED programem, PO programu
  • Přihlížet, nebo jednat? PŘED programem, PO programu
  • Kdo, když ne my PŘED programem, PO programu
  • Dotazník pro učitele PŘED seminářem

Podívejte se, na čem jsme pracovali v roce 2013 2014.

Partnerské organizace: Südwind (Rakousko), Humanitas (Slovinsko)

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.