• Úvod
  • Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu (2016)

Fundraiser – zvyšování samofinancování ARPOKu (2016)

Realizace

1. 1. 2016 – 31. 12. 2016

Kontaktní osoba

Pavel Žwak (pavel.zwak@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Cílem projektu bylo stabilizovat pozici fundraisera organizace, který svou činností přispěje k zajištění financování organizace v následujících letech. V rámci projektu vznikly strategicky velmi důležité dokumenty – FR a PR strategie a to včetně podrobného akčního plánu do roku 2018. Důležitou součástí projektu je práce s individuálními a firemními dárci – jejich získávání a péči o ně.

Prostřednictvím školení zvýšil projekt profesionalitu lektorů GRV výukových programů a seminářů pro pedagogické pracovníky a dalších zaměstnanců organizace v oblasti PR a FR. Projekt tak výraznou měrou přispěl k vyšší stabilitě celé organizace.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.