• Úvod
  • Migrace není legrace (2015-2016)

Migrace není legrace (2015-2016)

Realizace

1. 4. 2015 – 1. 3. 2016

Kontaktní osoba

Jan Klega (jan.klega@arpok.cz)

Donor projektu

Fond pro NNO

O projektu

Propojenost dnešního světa úzce souvisí se záplavou informací, které média přinášejí. Jejich množství často vede ke zjednodušování a zkratkovitosti, což se negativně odráží v utváření jednostranných a mnohdy až extremistických názorů. Projekt Migrace není legrace prostřednictvím pedagogů napomáhá mladým lidem vnímat problematiku migrace a migrantů v celé její šíři, a přispívá tak k rozvoji tolerantní a otevřené společnosti. Pedagogové zapojení do projektu absolvují cyklus seminářů, na jehož základě následně vznikne metodický manuál.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz | www.eeagrants.cz