• Úvod
  • Posilování kapacit ARPOKu (2015)

Posilování kapacit ARPOKu (2015)

Realizace

1. 1. 2015 – 31. 12. 2015

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Jednou z priorit organizace je neustálé zlepšování našich služeb a růst odborných dovedností pracovníků. V roce 2015 se proto zaměřujeme na 3 oblasti rozvoje organizace. Jsou jimi školení lektorských dovedností včetně koučinku, práce na strategickém plánu pro další období a práce na PR.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.