• Úvod
 • Učíme v globálních souvislostech (2020-2022)

Učíme v globálních souvislostech (2020-2022)

Realizace

1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

O projektu

Projekt je určený pro pedagogy a školy, kteří chtějí začleňovat globální témata do výuky.

 

Aktivity projektu:

 • výuka GRV na Univerzitě Palackého v Olomouci (2020, 2021, 2022)
  • Spolupracujeme s následujícími pracovišti: Katedra primární a preprimární pedagogiky PdF – Mgr. Alena Vavrdová, Ph.D., Mgr. Alena Srbená, Ph.D.; Katedra společenských věd PdF – Mgr. Monika Kudelová; Katedra historie FF – doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.
 • online kurz k začlenění témat SDGs, klimatická změna, gender, migrace, voda průřezově do předmětů matematika, občanská výchova/ZSV, český jazyk a literatura (listopad 2020 – červen 2022)
  • Online kurz je k dizpozici ZDE
 • online sdílení dobré praxe pro pedagogické pracovníky ze škol v ČR, které se dlouhodobě věnují GRV v praxi (listopad 2021, listopad 2022)

 • prostor v knihovně s materiály GRV dostupnými pro další pedagogické pracovníky a studenty v Olomouci (2021, 2022)
  • navázali jsme spolupráci se dvěma knihovnami v Olomouci – Knihovnou města Olomouc a Univerzitní knihovnou (centrální knihovna Zbrojnice a knihovna na Přírodovědecké fakultě), kam jsme v prosinci 2021 umístili více jak 300 publikací globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy. Na konci roku 2022 byl počet publikací navýšen o další materiály.
 • Světová škola (2020, 2021, 2022)
  • Oceněním Světová škola se v současné době pyšní 115 českých mateřských, základních a středních škol a téměř dvě stovky dalších škol z Evropy. Základní filozofie podporuje vzdělávání a přípravu žáků na reálný život v globalizovaném světě a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: uč se – zjišťuj – jednej.  Základem snahy o získání titulu jsou aktivní žáci podporovaní pedagogy.
  • Program Světová škola koordinuje organizace Člověk v tísni s partnerskými organizacemi ADRA a ARPOK. Koordinátoři zmíněných organizací provádí programem školy, které chtějí získat titul, či pečují o ty školy, které již titul obdržely. 
  • ARPOK v roce 2022 spolupracuje s 16 školami, které usilují o titul Světová škola či se snaží o to, aby si titul udržely. Informace o Světových školách, kterým pomáhá ARPOK najdete ZDE.
  • Program Světová škola má vlastní webové stránky.
 • diskuzní s ped. pracovníky, za účelem podpory školy v prezentování GRV v rámci celé školy a na veřejnost (2022)

 

 

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury, Olomouckého kraje a z prostředků US Embassy Prague.