• Úvod
  • Učíme v globálních souvislostech

Učíme v globálních souvislostech

Kontaktní osoba

Lenka Pánková (lenka.pankova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura, Olomoucký kraj

O projektu

Projekt je určený pro pedagogy a školy, kteří se chtějí začleňovat globální témata do výuky.

 

Aktivity projektu:

  • konference Učíme o globálních souvislostech (2020, 2021, 2022)
  • Týden globálního vzdělávání (2020, 2021, 2022)
  • výuka GRV na Univerzitě Palackého v Olomouci (2020, 2021, 2022)
  • online k začlenění témat SDGs, klimatická změna, gender, migrace, voda průřezově do předmětů matematika, občanská výchova/ZSV, český jazyk a literatura (listopad 2020 – červen 2022)
  • revize a aktualizace dříve vytvořených aktivit GRV (říjen 2020 – březen 2022)
  • online sdílení dobré praxe pro pedagogické pracovníky ze škol v ČR, které se dlouhodobě věnují GRV v praxi (listopad 2021, listopad 2022)
  • prostor v knihovně s materiály GRV dostupnými pro další pedagogické pracovníky a studenty v Olomouci (2021, 2022)
  • Světová škola (2020, 2021, 2022)
  • diskuzní s ped. pracovníky, za účelem podpory školy v prezentování GRV v rámci celé školy a na veřejnost (2022)