S odvahou na mezipředmětové vazby

Jak učit globální témata napříč výukovými předměty? Jak zapojit do výuky digitální prvky? Na tuhle otázku pomůže učitelům najít odpověď nová publikace obsahující 17 výukových lekcí, zejména do přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, přírodopis, ad.) a digitální prvky k jednotlivým lekcím.

„Publikace i digitální prvky vznikly v rámci projektu „Globální témata napříč předměty“, jehož cílem bylo podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o vybraných globálních tématech a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí na témata jako je klimatická změna, migrace, gender nebo globalizace a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky jsme ukázali, že je možné globální témata učit mezipředmětově“, říká koordinátorka projektu Petra Gajová.

Učitelky a učitelé 2. stupně mají k dispozici hotové výukové lekce v délce 45 nebo 90 minut, včetně příloh a možnosti využití digitálních a grafických prvků. Ty jsou k dispozici na https://arpok.cz/pro-pedagogy/digitalni-prvky-do-vyuky/.

Co přináší mezipředmětová výuka žákům a učitelům?

„Já jako žákyně jsem nerozuměla rozdělení na předměty, potřebovala jsem informace komplexně, proto jsem studovala zeměpis. Myslím si, že mezipředmětové pojetí je obrovský benefit, přináší nám učitelům i žákům komplexní chápání světa a problémů.“ (učitelka 2. stupně ZŠ a autorka 2 lekcí)

Publikace včetně příloh je ke stažení na https://eshop.arpok.cz/eshop/globalni-temata-napric-predmety/. Přílohy k lekcím jsou k dispozici ve formátu PDF i ve verzi editovatelného dokumentu, která umožní vyučující poupravit podobu či uspořádání informací.

„Když srovnám časovou náročnost tvorby lekce pro tuto publikaci s časem, který mám jako učitelka na přípravu své hodiny, tak se to vůbec nedá srovnat. My učitelé nemůžeme přípravám na hodiny věnovat tolik času jako bylo věnováno pro lekce v této publikaci (6 hodin). Proto chci určitě motivovat kolegy a kolegyně, ať publikaci využívají co nejvíce.“ (učitelka 2. stupně ZŠ a autorka 2 lekcí)

Vyučující mají možnost seznámit se s jednotlivými lekcemi prostřednictvím navazujících a podobných seminářů, jejichž termíny je možné najít na www.arpok.cz v sekci PRO PEDAGOGY/SEMINÁŘE.

„Jak tedy na mezipředmětovou výuku? S ODVAHOU a s publikací „Globální témata napříč předměty“, dodává koordinátorka projektu Petra Gajová.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více o projektu: https://arpok.cz/projekty/globalni-temata-napric-predmety/.