Seminář: Svět v souvislostech na 1. stupni ZŠ aneb čtenářská gramotnost v globálním vzdělávání

Určeno pro

1. stupeň základních škol

Délka semináře

6 hodin

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina

Kontaktní osoba

Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
581 111 907

Popis semináře

Seminář je zaměřen na zařazení globálních témat (odpovědná spotřeby, jinakosti, migrace, ochrany životního prostředí) do různých předmětů na 1. stupni ZŠ a na rozvoj čtenářské gramotnosti.  Čtenářská gramotnost je rozvíjena prostřednictvím vybraných globálních témat a pomocí konkrétních beletristických knih pro děti 1. stupně základních škol.

Účastníci:

  • získají tištěný metodický materiál Učíme v souvislostech na 1. stupni základních škol,
    odnesou si inspiraci jednoduchých a srozumitelných aktivit do výuky,
  • praktické podněty od dalších kolegů,
  • osvědčení o účasti dle akreditace DVPP MŠMT.

Co na seminář říkají účastníci?

„Témata směřovala k aktuální situací a svým obsahem jsou využitelná ve vyučovacích hodinách a povedou žáky k přemýšlení a k získání nových poznatků.“

„Seznámila jsem se s tituly, které jsem dosud neznala a udělala si konkrétní představu, jak s nimi pracovat. Asi nejvíc mě oslovila kniha Dědeček v růžových kalhotách a Válka, která změnila Rondo, mám již zařazeno v plánu do hodin na tento měsíc.“

„Velmi inspirativní, po menších úpravách vhodné i pro děti 1. a 2. tříd, které vyučuji.“

Fotogalerie

10
11
12