Vyjeď na workcamp s INEX-SDA

Vyjeď na workcamp s INEX-SDA

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit je nevládní nezisková organizace, která se od roku 1991 zabývá mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním. Jejím posláním je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě. 

V průběhu března zahájila organizace  dobrovolnickou sezonu pro rok 2017. Jednou z forem dobrovolnictví je workcamp, jedná se o 2-3 týdenní dobrovolnický projekt, kde spolu pracuje a tráví volný čas skupina dobrovolníků z různých koutů světa. Je to příležitost poznat různé země a jejich kulturu z úplně nové perspektivy, podpořit svou prací veřejně prospěšný projekt a naučit se nové věci.

Dobrovolnictví v globálních souvislostech…

I když většina českých dobrovolníků vyjíždí na workcampy v rámci svého nejbližšího okolí, tedy po Evropě, můžete v rámci tzv. Cyklu globálního dobrovolnictví vyjet na projekt také do Střední a Jižní Ameriky, Afriky nebo Asie.