Žákovská kampaň ochrana zvířat na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín

 V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects se konaly od února do června žákovské kampaně v rámci kterých bylo úkolem žáků realizovat mini projekt, který reaguje na jeden či více Cílů udržitelného rozvoje.

Zpracování vybrané akce na podporu Cílů udržitelného rozvoje bylo vždy na dané skupině a studentky z Gymnázia a Jazykové školy ve Zlíně se rozhodly věnovat tématu, které je jim nejvíc blízké, a to ochrana zvířat v rámci Cíle udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši

A jak vypadaly kampaně z pohledu studentek?

„Před osmou hodinou ráno jsme se všechny sešly před místní základní školou a šly se představit paní ředitelce. Ta nás uvítala, ukázala nám třídy a poté jsem se rozdělily na dvě skupinky pro nižší a vyšší třídy.“

 

 

Nižší třídy

„V jednotlivých třídách jsme se dětem představily, seznámily je s problematikou o ochraně zvířat. V průběhu dopoledne jsme jim vysvětlovaly, jak se ke zvířatům chovat a seznamovaly jsme je s ohroženými živočišnými druhy a také jak by se měli chovat k jejich domácím zvířatům. Následovala ukázka s křečkem, kterého si děti mohly pohladit. Poté jsme je rozdělily v rámci třídy do menších skupinek, ve kterých jsme s nimi vyplňovaly různé tajenky a křížovky spojené s ochranou zvířat. Za odměnu dostávaly děti drobnou odměnu. Na závěr programu si děti mohly pohladit také psa z chovné stanice rodičů naší spolužačky a poslechnout si krátkou přednášku o tom, jak se chovat k pejskům, které si chtějí pohladit například na ulici. Tento program jsme realizovaly zvlášť v každé ze tříd, a to v 1.A, 1. B, 2. A. a 2. B.“

Vyšší třídy

„Na úvod jsme se žákům představily, kdo jsme a proč jsme za nimi přišly. Seznámily jsme je s tím, co je naším cílem a o čem se budeme společně během dopoledne bavit. Potom následovala diskuze s dětmi o jejich zvířátkách, které mají doma. Seznámily jsme je s tím, co mají jako děti dělat v případě že potkají potencionálně nebezpečné zvíře a nebo naopak jak se mohou postarat o zraněné zvíře v přírodě. Potom následovaly různé aktivity se psem naší spolužačky, během kterých jsme si řekly jak se starat o psa, předvedly jsme jim několik povelů a jak se ke psům správně chovat. Po názorné ukázce jsme s žáky vyplňovaly křížovky a hrály naučné hry o ochraně zvířat. Žáci dostávaly za splněnou aktivitu drobnou odměnu a nakonec jsme se věnovaly jejich otázkám. Dopolední program se konal ve třídách 3. A, 3. B, 4. A a 4. B.“