• Úvod
  • Záložky
  • Víte, kolik peněz vydává ročně ČR ze svého rozpočtu na pomoc rozvojovým zemím?

Otázka

Víte, kolik peněz vydává ročně ČR ze svého rozpočtu na pomoc rozvojovým zemím?

Odpověď

Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňovaní́ jejich cílů. V roce 2013 Česká republika jejím prostřednictvím přispívala k odstraňování chudoby a ke zlepšování života obyvatel rozvojových a transformujících se zemí, a to při využití svých specifických zkušeností a v souladu se svými mezinárodními závazky.

Celková oficiální rozvojová pomoc (ODA) České republiky za rok 2013 dosáhla 4,11 miliardy Kč. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu (HND) činí 0,11 %.

Formy zahraniční rozvojové spolupráce

Zahraniční rozvojová spolupráce se podle cesty a způsobu, jak je realizována, dělí na dvoustrannou a mnohostrannou. Podíl dvoustranné a mnohostranné rozvojové spolupráce je součástí koncepčního plánování zahraniční rozvojové spolupráce.

Dvoustranná rozvojová spolupráce

Dvoustranná rozvojová spolupráce je klíčovou součástí české zahraniční rozvojové spolupráce. Jejím těžištěm jsou víceleté programy spolupráce s prioritními zeměmi a v prioritních sektorech (např. vzdělávání, zdravotnictví, zemědělství), v jejichž rámci je lépe možné koncentrovat český přínos a českou expertízu a zvyšovat tak efektivnost pomoci. Dále může být dvoustranná spolupráce realizována v ostatních zemích (neprioritních), pokud jsou naplněny cíle, principy a kritéria české zahraniční rozvojové spolupráce a především zohledněna poptávka ze strany přijímající země.

Mnohostranná rozvojová spolupráce

Mnohostrannou zahraniční spolupráci vyvíjí ČR prostřednictvím mezinárodních organizací systému OSN či mezinárodních finančních institucí a formou příspěvku do EU. Podmínkou pro poskytování této formy pomoci je soulad mezi zaměřením aktivit a prioritami jednotlivých organizací a zájmy ČR.

Použitý zdroj:

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 2013 [online]. 2013 [cit. 2015-03-26]. Dostupné z: http://www.czda.cz/editor/filestore/File/Zakladnidokumenty/Publikace_o_ZRS_CR_v_roce_2013%281%29.pdf.