Další publikace jsou v knihovnách

Díky projektům Aktivní občanství v globálních souvislostech a Učíme v globálních souvislostech jsme umístili do 3 knihoven v Olomouci (Knihovna města Olomouce, Univerzitní knihovna Zbrojnice, Knihovna Přírodovědecké fakulty) více než 300 metodických příruček, které stávajícím i budoucím učitelkám a učitelům pomohou začleňovat globální témata do výuky.

Zajděte si do knihoven pro inspiraci.