Rozvojový večer na téma Utopíme se v migraci?

Milí přátelé,

ARPOK, o.p.s. vás zve na rozvojový večer na téma „Utopíme se v migraci? Migrační krize vs. krize českého mediálního prostoru.“

Na základě praktické zkušenosti několika měsíců každodenní práce s novináři na téma migrace a pokrytí současné „uprchlické krize“ se pokusím vyhodnotit několik základních rysů, kterými se česká mediální debata o migraci vyznačuje – terminologii a způsob užívání metafor ve vztahu k migraci, specifický výběr témat a specifický výběr lidí, kteří se k daným tématům vyjadřují. Budu vycházet jak z vlastní zkušenosti, tak z dostupných analýz mediálního pokrytí migrace v ČR. Pokusím se rozkrýt příčiny těchto specifik českého mediálního prostoru (který se – na příkladu pokrytí migrace – skutečně ukazuje jako specifický např. ve srovnání se státy západní Evropy) a odpovědět na všudypřítomnou otázku – kdo za to může? Novináři? Čtenáři? Vydavatelé? Nebo uprchlíci samotní?

Mgr. Marie Heřmanová vystudovala sociální antropologii na Fakultě humanitních studií UK, kde momentálně dokončuje doktorandské studium. Zaměřuje na oblast migrace, médií a antropologie města. Pracovala jako mediální koordinátorka Programu migrace společnosti Člověk v tísni, v současné době působí v nadaci Open Society Fund Praha, kde má na starosti komunikační a koordinační aktivity v oblasti migrace a uprchlictví. Pravidelně spolupracuje s různými neziskovými organizacemi v oblasti migrace a mediální komunikace, píše do médií a působí jako tisková mluvčí českých dobrovolníků, kteří pomáhají uprchlíkům na Balkánské trase.

Těšíme se na vás ve středu 1. června 2016 v 18:00 v prostorách interaktivního muzea vědy Pevnost poznání Olomouc, partnera našeho cyklu.

Rozvojový večer se koná v rámci semináře Aktuální výzvy I – Migrace, který je součástí projektu Letní škola rozvojové spolupráce.

Během akce budete mít možnost zakoupit fair trade výrobky a propagační předměty ARPOKu.

 

RV_červen_katedraMRS