Školy mění svět s odvahou!

Dvanáct žákovských týmů se 9. 6. 2022 v Pevnosti poznání v Olomouci zúčastní žákovské soutěže a panelové diskuze. Diskutovat na téma migrace a pomoc Ukrajině budou tito hosté: paní Mgr. Nikola Medová z Katedry rozvojových a environmentálních studií PřF UP, obor migrace a rozvoj, pan Mgr. Martin Zamazal z Arcidiecézní charity Olomouc, vedoucí humanitárního oddělení a pan Bc. Vasyl Vasyliv, který se profesně věnuje sociální práci a poradenství na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Olomouce. Na soutěž přijedou zástupci ze dvanácti základních a středních škol z Olomouckého, Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Žáci představí kampaně, které v tomto roce zorganizovali pro veřejnost v rámci projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“. Školy zapojené do projektu se během projetu zabývaly globálními tématy např. klimatickou změnou, odpovědnou spotřebou nebo „Cíli udržitelného rozvoje“.

Záštitu nad žákovskou soutěží a panelovou diskuzí převzal RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. – radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

Do projektu jsou zapojeny tyto školy: Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52, Základní škola a Mateřská škola Ptení, Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Základní škola a Mateřská škola, Mořkov, Základní škola a Mateřská škola Maleč, Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Dubina, Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Střední odborná škola obchodu a služeb Olomouc, Štursova 14, Gymnázium, Kojetín.

 

Školy v projektu podpořila Nadace OSF a Nadační fond Pomozme dětem žít lépe. Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce, kde vznikla sekce s metodickými materiály globálního rozvojového vzdělávání.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.