Štítek: 1. stupeň ZŠ

Nová publikace pro 1. stupeň!

V letošním roce se nám podařilo po delší době pracovat s učiteli 1. stupně ZŠ a vytvořit pro ně nový metodický materiál. Ve spolupráci s Ninou Rutovou a Terezou Šiklovou vznikla publikace, která přináší lekce do konkrétních předmětů a lekce zaměřené na čtenářskou gramotnost pro žáky 1. stupně ZŠ.

 V publikaci Učíme v souvislostech na 1. stupni ZŠ budete v 19 lekcích  hledat odpovědi na otázky: Proč nosí dědeček růžové kalhoty? Co je pro nás domov? Jak si krteček ušil kalhoty?

Lekce rozvíjí kritické myšlení, kreativní myšlení či čtenářskou gramotnost a otevírají globální témata  v širokém spektru výukových předmětů (matematika, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, tělesná výchova, …).

Celou publikaci včetně příloh najdete ke stažení zde.