Autor: ADMIN

Přijďte na seminář

Jak začlenit témata klimatické změny, migrace, genderu či globalizace do mezipředmětové výuky? To zjistíte na semináři „Globální témata napříč předměty“.

Cílem semináře je nabídnout účastníkům konkrétní lekce pro posílení mezipředmětové výuky.  Na semináři si účastníci kromě vybraných výukových lekcí vyzkouší metody rozvíjející kritické myšlení, které mají široké využití ve školní praxi. Každý si také odnese tištěnou publikaci „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými skupinami žáků.

„Na lekcích se nám líbila aktuálnost tématu klimatické změny, využití mobilního telefonu při výuce a posilování vztahů ve skupině. Seminář byl hravý, činnosti se měnily, získali jsme spoustu informací o polárních oblastech.“ (zpětná vazba ze semináře 14. 11. 2023)

„Lekce jsou srozumitelné a určitě využitelné v praxi, napříč hodinami využiji lekce v rámci hodin přírodních věd a podpory nadaných dětí.“ (zpětná vazba z webináře 12. 10. 2023)

„Lekce Kdo je královnou džungle‘ je pojatá biologicky, ale je to otvírák palčivého tématu gender. U nás se hodně řeší gender, identita, dominance, druhová a sociální, já jsem lekci napojil na téma dědičnost vázaná na pohlaví, v mé třídě to otevřelo mnoho otázek na pohlaví, kde se s transgenderovou tématikou setkáváme. Bylo to velmi příjemné, nekonfliktní.“ (zpětná vazby z pilotáže lekce na gymnáziu)

 

Prezenční seminář se uskuteční 22. 2. 2024 od 9:15 h do 16 h na Sluňákově. Více informací a přihlášku je možné najít ZDE.

Naše činnost v roce 2023 v článcích

O naší činnosti během roku 2023 jste se mohli dočíst v Bedrníku – časopise pro ekogramotnost, Mrkvičce – malém rádci kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy, na blogu naší ředitelky Lenky Pánkové na portále Učitel21- portále věnovaném pedagogickým tématům a učitelství a také na Aktualitách.sk. Přehled ze stránky média pro rok 2023 najdete níže. Příjemné čtení!

Čtenářská gramotnost a globální témata (Bedrník, únor 2023)

Pár slov na úvod ke globálním tématům (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, březen 2023)

Jak na globální témata na 1. stupni ZŠ? (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, duben 2023)

Slovenským žiakom chýba globálne myslenie. V porozumení environmentálnych tém je však nevyhnutné (Aktuality.sk, 12. 8. 2023)

I česká škola může být Světová (Bedrník, srpen 2023)

Globální témata jsou všude, vnímají je i děti v mateřské škole; Plasty na cestách (Mrkvička, srpen 2023)

Krátce o tom, kam můžeme globální témata zařadit (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, říjen 2023)

Jak posílit mezipředmětové vazby? (Bedrník, listopad 2023)

Jak posílit mezipředmětové vazby? Může pomoci publikace „Globální témata napříč předměty“ (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, listopad 2023)

 

 

 

 

 

 

 

PF 2024

Vážení a milí,

přejeme klidné (před)vánoční dny a do nového roku jen to nejlepší.

ARPOK (= Lenka, Petra, Veronika, Petra a Johanka)


Záznam z online inspiračního setkání

27. listopadu 2023 (16-18 hodin) proběhlo online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Během setkání byla představena nová metodická publikace „Globální témata napříč předměty“ a naši hosté diskutovali otázky:

 • Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme potkávat? Jak jim čelit?
 • Jak může publikace „Globální témata napříč předměty“ pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? 

Pozvání k diskuzi přijali:

 • Lucie Absolonová (ZŠ Olomouc, Svatoplukova) 
 • František Brauner (Gymnázium, Olomouc-Hejčín)
 • Eva Kučerová (ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť) 
 • Pavel Martinovský (ZŠ Praha, Vratislavova)

Celou akcí provázel Petr Sucháček.

Záznam najdete na našem Youtube kanále.

02:57 představení publikace Globální témata napříč předměty

17:09 představení hostů

22:48 První okruh otázek: Učíte mezipředmětově? Co to dávám žákům? Co učitelům?Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme setkávat? Jak jim čelit?

01:02:07 Druhý okruh otázek: Jaká je Vaše zkušenost s publikací Globální témata napříč předměty? Jak může publikace Globální témata napříč předměty pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? Máte v ní nějakou oblíbenou lekci? Co byste vzkázali posluchačům – proč to zkusit?

Hledáme nové lektory a lektorky

Hledáme nové lektory a lektorky výukových programů a projektových dnů na MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ.

Co nabízíme?

 • Dlouhodobou práci ve vzdělávací organizaci formou DPP.
 • Odměnu 300 Kč (brutto)/90minutový výukový program a 600 Kč (brutto)/180minutový projektový den
 • Rozvoj komunikačních, organizačních a pedagogických dovedností, a to formou povinných školení a lektorských sdílení, která hradí ARPOK. V posledních dvou letech naši lektoři absolvovali školení zaměřená např. na kritické myšlení, filozofii pro děti nebo psychohygienu.
 • Získáte vědomosti spjaté s globálními tématy.
 • Získáte zkušenosti se smysluplnou prací v příjemném kolektivu.

Náplň práce:

 • Komunikace s koordinátorem výukových programů
 • Individuální lektorování
 • Příprava pomůcek na výukový program
 • Účast na lektorských sdíleních a školeních

Ideální lektor:

 • Je časově flexibilní a spolehlivý.
 • Má zájem o globální témata (např. odpovědná spotřeba, klimatická změna, světový obchod, migrace).
 • Preferujeme lektory se zájmem o práci min. do konce roku 2024.
 • Zkušenosti s prací s mládeží a lektorováním jsou výhodou, nikoliv podmínkou.

 

Zájemci, posílejte motivační dopis (ve kterém nám napíšete, proč byste se chtěli stát lektorem) v rozsahu max. 1x A4 a strukturovaný životopis na e-mail veronika.hypsova@arpok.cz, a to nejpozději do 7. 12. 2023. V předmětu e-mailu uveďte „Lektorská činnost„. Na základě zaslaných dokumentů pozveme vybrané uchazeče na pohovor. V případě, že se ozvete před 7. 12., je možné absolvovat pohovor ještě před tímto datem.

Online inspirační setkání již 27. 11. 2023

27. 11. 2023 (16-18 hodin) se uskuteční online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Setkání přinese nápady, jak (nejen) učit o globálních tématech. Během setkání bude představena nová metodická publikace Globální témata napříč předměty a naši hosté budou diskutovat otázky:

 • Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme potkávat? Jak jim čelit?
 • Jak může publikace „Globální témata napříč předměty“ pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? 

Pozvání přijali:

 • Lucie Absolonová (ZŠ Olomouc, Svatoplukova) 
 • František Brauner (Gymnázium, Olomouc-Hejčín)
 • Eva Kučerová (ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť) 
 • Pavel Martinovský (ZŠ Praha, Vratislavova) 

Přijďte načerpat inspiraci!

Připravte si kávu a něco dobrého k ní a přidejte se v pondělí (16-18h). Přihlaste se do čtvrtka 23. 11. 2023.

Inspirační setkání se uskuteční v prostředí ZOOM, přihlášení dostanou včas odkaz na email uvedený v přihlášce. Setkání bude nahráváno. Účastníci, kteří se přihlásí do živého přenosu, mohou získat tištěnou metodickou publikaci zdarma – stačí vyplnit informace ve formuláři.

Setkání moderuje Petr Sucháček.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu lenka.pankova@arpok.cz.

Setkání je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme!

 
 
 
 
 

Publikace „Globální témata napříč předměty“ je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře ze dvou projektů – Globální témata napříč předměty a Učíme o globálních souvislostech.

* Projekt „Globální témata napříč předměty“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

* Projekt „Učíme o globálních souvislostech“ je podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Olomouckého kraje.

Děkujeme za podporu

Představujeme novou metodickou publikaci!

S odvahou na mezipředmětovou výuku! Učitelům a učitelkám základních škol pomůže nová publikace

Ve spolupráci s učiteli druhého stupně základních škol vznikla publikace „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

„Za vznikem této publikace stála jednoduchá myšlenka – a sice, že svět kolem nás je propojený, a pokud jej chceme vnímat v souvislostech, je potřeba, aby byla globální témata do výuky zařazována a aby byla vyučována napříč předměty. Publikace má ambici pomoci učitelům/učitelkám různých výukových předmětů na 2. stupni spolupracovat a hledat synergie při výuce globálních témat, tím posílit dopady výuky u žáků a zároveň ulehčit práci vyučujícím,“ uvádí Petra Gajová, koordinátorka projektu Globální témata napříč předměty.

Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými skupinami žáků. „Tento metodický materiál usnadní zařazení globálních témat do výuky a umožní učitelům různých výukových předmětů zařadit stejné globální téma v rámci jednoho ročníku v podobnou dobu a tím vytvořit mezipředmětové propojení.“ doplňuje Petra Gajová.

Žáci 6. tříd zjišťují, jak klimatická změna ovlivňuje potravní řetězce zvířat nebo hodnotí rozdílné názory na téma klimatické změny. Naučí se také navrhovat různá opatření na zmírnění konkrétních dopadů klimatické změny na člověka a přírodu. Lekce do matematiky, zeměpisu, přírodopisu či českého jazyka pomáhají žákům orientovat se v jednom z nejaktuálnějších témat dneška a neztratit se v informacích, které se k nim dostávají.

Jak je migrace spojená s historií lidstva a proč je i dnes důležité jí porozumět je cílem lekcí pro žáky 7. tříd. V zeměpise uvádějí žáci příklady států, ze kterých lidé nejvíce odcházejí a do kterých nejčastěji směřují. Zamýšlejí se nad samotným pojmem migrace a jejími příčinami. V dějepise se soustředí na migraci ve středověku a na její pozitivní a negativní dopady. V přírodopisu a fyzice se žáci na základě výpočtů rychlosti seznamují s migrací ptáků a zamýšlejí se nad riziky a nástrahami, které mohou ptáky při jejich cestě potkat a zda je sami mohou odstranit či zmírnit.

Lekce pro žáky 8. tříd pomáhají uvědomit si své vlastní postoje k tématu rovnosti pohlaví a srovnat je s daty či hodnotami ostatních. Žáci se v lekcích do přírodopisu, chemie, fyziky či občanské výchovy zamýšlejí nad těmito otázkami: Co znamená rovnost mužů a žen? Jaké jsou výhody a nevýhody genderových rolí? Jak vnímají rovnost jiné kultury? Kolik žen je zastoupeno ve vědě?

Žáci 9. tříd prozkoumávají vliv propojenosti světa na život každého z nás. V zeměpise přemýšlejí, diskutují a formulují postoje a názory týkající se pojmů lokální a globální a dopadů globalizace. V přírodopise na příkladu nepůvodních druhů řeší klady a zápory propojenosti světa (globalizace).  V chemii interpretují výhody a nevýhody spojené s těžbou, zpracováním a recyklací kovů. V dějepise kriticky zkoumají mediální zprávu týkající se globálního tématu z hlediska 5 klíčových otázek důvěryhodnosti textu.

Publikace vznikla v rámci projektu „Globální témata napříč předměty“. Více o projektu: https://arpok.cz/projekty/globalni-temata-napric-predmety/. Publikace je ke stažení na https://eshop.arpok.cz/eshop/globalni-temata-napric-predmety/. 

      

 

 

 


Publikace vznikla v rámci projektů „Globální témata napříč předměty“ a „Učíme o globálních souvislostech“.

„Globální témata napříč předměty“

Cílem projektu bylo podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o vybraných globálních tématech a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí globálního rozvojového vzdělávání a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky jsme ukázali, že je možné globální témata učit mezipředmětově.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

„Učíme o globálních souvislostech“

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků (včetně budoucích pedagogů) v začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV), a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata GRV zahrnuty.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z finančních prostředků Olomouckého kraje.

 

Materiál nereprezentuje oficiální postoje donorů, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o. p. s.

Týdny globálního vzdělávání letos v říjnu

V listopadu proběhne již desátý ročník mezinárodního Týdne globálního vzdělávání. Školy napříč Evropou se ve výuce budou věnovat tématu propojenosti světa, na které je letošní ročník zaměřen. V mnoha evropských městech proběhnou diskuze, přednášky a další setkání na toto téma.

V České republice se v termínu Týdne globálního vzdělávání slaví Den boje za svobodu a demokracii, proto jsme se rozhodli akce v rámci Týdne globálního vzdělávání oproti předchozím letům předsunout před tento svátek i před podzimní prázdniny a zároveň rozšířit týden na týdny. Týdny globálního vzdělávání se uskuteční již 2. – 25. října 2023. Podívejte se, co Vám nabízí.

Podrobné informace k akcím, které pořádá ARPOK, na našem webu ZDE.

Plakát ke stažení ZDE. Po otevření tohoto odkazu je možné se přihlásit na jednotlivé akce prostřednictvím polí „registrujte se“!

Globální témata na olomouckých školách

Od února do května letošního roku jsme díky podpoře Statutárního města Olomouc měli možnost nabídnout 15 výukových programů pro olomoucké základní školy. Zapojilo se 7 základních škol s 300 žáky. 

Nabídka programů v rámci podpory ze Statutárního města Olomouc

Učitelé uváděli, že si výukové programy vybírali např. kvůli tomu, že se jedná o témata z každodenního života, témata týkající se každého, přítomnosti např. vietnamských žáků ve třídách, nedostatku času věnovat se těmto tématům při běžné výuce či z důvodu velkého plýtvání potravinami ve školních jídelnách„Na škole děti často nechávají část (i větší) oběda netknutou a zbytečně se potom musí vyhazovat.“ (ZŠ a MŠ Olomouc-Holice)

Během realizace výukových programů učitelé kladně hodnotili především to, že byla daná témata představována z širšího globálního kontextu, žáci si uvědomovali rozmanitost kultur, porovnávali cizí kulturu s naší či si uvědomovali nastavení současně nastaveného světa a světového obchodu„Považuji za důležité, že žáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet a snad i uvědomit „nespravedlnost“ a nerovné podmínky pro obyvatele různých zemí.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17)

Výukové programy byly realizovány prostřednictvím různých výukových metod, které v žácích podporovaly různé měkké dovednosti jako např. kritické myšlení, spolupráci, umění naslouchat či finanční gramotnost„Simulační hra posilovala spolupráci, schopnost vyjednávání, strategického myšlení a logiku.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11)

Projekt přispěl k naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), cílů globálního rozvojového vzdělávání (dle Strategie globálního rozvojového vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech, MŠMT 2018) a cílů základního vzdělávání dle RVP. Díky projektu byla upevněna spolupráce ARPOKu se školami v Olomouci.

A jak výukové programy a spolupráci školy hodnotily?

 • „Celkově vnímám program jako povedený (důležité téma, použité metody). Chválím a cením si komunikace s organizací ARPOK – je vždy skvělá! Díky.“ (ZŠ a MŠ Olomouc-Nemilany)
 • „Rádi se zúčastníme dalšího vzdělávacího programu. Díky.“ (FZŠ Olomouc, Hálkova 4)
 • „Z programu jsem nadšená! Byl perfektně připravený, zajímavý a výborně vedený paní lektorkou. V další hodině jsme o programu diskutovali se žáky a jejich reakce byla také pozitivní.“ (ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17)

 

 

Děkujeme za podporu!