Autor: ADMIN

Přihlašování na konferenci spuštěno

Srdečně zveme zájemce na jubilejní ročník konference Učíme o globálních souvislostech, který nese podtitul „Svět, který chceme“.

Co nás čeká?

 • Spolu s Michalem Brožou (vedoucí kanceláře OSN Praha) se podíváme na to, co svět pálí, jak jsou naplňovány Cíle udržitelného rozvoje, co se daří naplňovat a kde je potřeba ještě přidat.
 • Zamyšlením nad tím, jak motivovat dnešní žáky k aktivnímu občanství nás provedou Dita Palaščáková a Martina Horníčková.
 • Další témata, která se konferencí budou prolínat, jsou kritické myšlení, komunikace a aktivní občanství.
 

Přihlašování na konferenci je spuštěno 14. 5. 2024.Uzávěrka přihlášek je 30. 6. nebo do naplnění kapacity akce (tj. 60 osob).

 

Více informací včetně přihlášky najdete na stránce konference ZDE.

V případě dotazů kontaktujte Lenku Pánkovou (lenka.pankova@arpok.cz).

Kritickým myšlením k ochraně klimatu? Pozvánka ke kulatému stolu.

Kritickým myšlením k ochraně klimatu? Pozvánka ke kulatému stolu.


Chcete se dozvědět, jaká je úloha nástrojů rozvíjejících kritické myšlení v ochraně klimatu? Inspirovat se, jak tyto nástroje využívat při výuce o klimatické změně?

Pak přijměte naše pozvání na setkání s názvem „Kritickým myšlením k ochraně klimatu“.

Co Vás čeká?

  • Ukázky praktických aktivit a lekcí, které na základě různých metod (např. Jinýma očima, Vizuální gramotnost či Příčiny a důsledky) pracují s tématem klimatické změny.

  • Představení online kurzu, kde najdete nejen spoustu informací o tématech globálního vzdělávání, klimatické změny či mediální gramotnosti a hlavně tipy do výuky.

  • Debata (kulatý stůl) o úloze kritického myšlení na téma klimatické změny, kterou povedou učitelé, kteří představené výstupy využili v praxi.

Datum: 13. 9. 2024

Čas: 9:30-11:30 h

Místo: Pevnost poznání Olomouc – Malý sál

Vstup: ZDARMA (občerstvení zajištěno)

Pro koho je setkání určeno: pro všechny vzdělavatele formálního i neformálního vzdělávání, učitele i studenty VŠ a další aktéry se zájmem o globální vzdělávání a změnu klimatu

Přihláška

Akce se koná v rámci mezinárodního projektu „DEXPO – Kritickým myšlením k ochraně klimatu“. Projekt je podpořen z prostředků Evropské unie. Nereprezentuje oficiální postoje Evropské unie ani jejích agentur, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o.p.s.

Pokračovat ve čtení

S odvahou na mezipředmětové vazby

Jak učit globální témata napříč výukovými předměty? Jak zapojit do výuky digitální prvky? Na tuhle otázku pomůže učitelům najít odpověď nová publikace obsahující 17 výukových lekcí, zejména do přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, přírodopis, ad.) a digitální prvky k jednotlivým lekcím.

„Publikace i digitální prvky vznikly v rámci projektu „Globální témata napříč předměty“, jehož cílem bylo podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o vybraných globálních tématech a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí na témata jako je klimatická změna, migrace, gender nebo globalizace a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky jsme ukázali, že je možné globální témata učit mezipředmětově“, říká koordinátorka projektu Petra Gajová.

Učitelky a učitelé 2. stupně mají k dispozici hotové výukové lekce v délce 45 nebo 90 minut, včetně příloh a možnosti využití digitálních a grafických prvků. Ty jsou k dispozici na https://arpok.cz/pro-pedagogy/digitalni-prvky-do-vyuky/.

Co přináší mezipředmětová výuka žákům a učitelům?

„Já jako žákyně jsem nerozuměla rozdělení na předměty, potřebovala jsem informace komplexně, proto jsem studovala zeměpis. Myslím si, že mezipředmětové pojetí je obrovský benefit, přináší nám učitelům i žákům komplexní chápání světa a problémů.“ (učitelka 2. stupně ZŠ a autorka 2 lekcí)

Publikace včetně příloh je ke stažení na https://eshop.arpok.cz/eshop/globalni-temata-napric-predmety/. Přílohy k lekcím jsou k dispozici ve formátu PDF i ve verzi editovatelného dokumentu, která umožní vyučující poupravit podobu či uspořádání informací.

„Když srovnám časovou náročnost tvorby lekce pro tuto publikaci s časem, který mám jako učitelka na přípravu své hodiny, tak se to vůbec nedá srovnat. My učitelé nemůžeme přípravám na hodiny věnovat tolik času jako bylo věnováno pro lekce v této publikaci (6 hodin). Proto chci určitě motivovat kolegy a kolegyně, ať publikaci využívají co nejvíce.“ (učitelka 2. stupně ZŠ a autorka 2 lekcí)

Vyučující mají možnost seznámit se s jednotlivými lekcemi prostřednictvím navazujících a podobných seminářů, jejichž termíny je možné najít na www.arpok.cz v sekci PRO PEDAGOGY/SEMINÁŘE.

„Jak tedy na mezipředmětovou výuku? S ODVAHOU a s publikací „Globální témata napříč předměty“, dodává koordinátorka projektu Petra Gajová.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Více o projektu: https://arpok.cz/projekty/globalni-temata-napric-predmety/.

 

Přijďte na seminář

Jak začlenit témata klimatické změny, migrace, genderu či globalizace do mezipředmětové výuky? To zjistíte na semináři „Globální témata napříč předměty“.

Cílem semináře je nabídnout účastníkům konkrétní lekce pro posílení mezipředmětové výuky.  Na semináři si účastníci kromě vybraných výukových lekcí vyzkouší metody rozvíjející kritické myšlení, které mají široké využití ve školní praxi. Každý si také odnese tištěnou publikaci „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými skupinami žáků.

„Na lekcích se nám líbila aktuálnost tématu klimatické změny, využití mobilního telefonu při výuce a posilování vztahů ve skupině. Seminář byl hravý, činnosti se měnily, získali jsme spoustu informací o polárních oblastech.“ (zpětná vazba ze semináře 14. 11. 2023)

„Lekce jsou srozumitelné a určitě využitelné v praxi, napříč hodinami využiji lekce v rámci hodin přírodních věd a podpory nadaných dětí.“ (zpětná vazba z webináře 12. 10. 2023)

„Lekce Kdo je královnou džungle‘ je pojatá biologicky, ale je to otvírák palčivého tématu gender. U nás se hodně řeší gender, identita, dominance, druhová a sociální, já jsem lekci napojil na téma dědičnost vázaná na pohlaví, v mé třídě to otevřelo mnoho otázek na pohlaví, kde se s transgenderovou tématikou setkáváme. Bylo to velmi příjemné, nekonfliktní.“ (zpětná vazby z pilotáže lekce na gymnáziu)

 

Prezenční seminář se uskuteční 22. 2. 2024 od 9:15 h do 16 h na Sluňákově. Více informací a přihlášku je možné najít ZDE.

Naše činnost v roce 2023 v článcích

O naší činnosti během roku 2023 jste se mohli dočíst v Bedrníku – časopise pro ekogramotnost, Mrkvičce – malém rádci kvalitní ekologické výchovy pro mateřské školy, na blogu naší ředitelky Lenky Pánkové na portále Učitel21- portále věnovaném pedagogickým tématům a učitelství a také na Aktualitách.sk. Přehled ze stránky média pro rok 2023 najdete níže. Příjemné čtení!

Čtenářská gramotnost a globální témata (Bedrník, únor 2023)

Pár slov na úvod ke globálním tématům (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, březen 2023)

Jak na globální témata na 1. stupni ZŠ? (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, duben 2023)

Slovenským žiakom chýba globálne myslenie. V porozumení environmentálnych tém je však nevyhnutné (Aktuality.sk, 12. 8. 2023)

I česká škola může být Světová (Bedrník, srpen 2023)

Globální témata jsou všude, vnímají je i děti v mateřské škole; Plasty na cestách (Mrkvička, srpen 2023)

Krátce o tom, kam můžeme globální témata zařadit (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, říjen 2023)

Jak posílit mezipředmětové vazby? (Bedrník, listopad 2023)

Jak posílit mezipředmětové vazby? Může pomoci publikace „Globální témata napříč předměty“ (blog Lenky Pánkové na portále Učitel21.cz, listopad 2023)

 

 

 

 

 

 

 

PF 2024

Vážení a milí,

přejeme klidné (před)vánoční dny a do nového roku jen to nejlepší.

ARPOK (= Lenka, Petra, Veronika, Petra a Johanka)


Záznam z online inspiračního setkání

27. listopadu 2023 (16-18 hodin) proběhlo online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Během setkání byla představena nová metodická publikace „Globální témata napříč předměty“ a naši hosté diskutovali otázky:

 • Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme potkávat? Jak jim čelit?
 • Jak může publikace „Globální témata napříč předměty“ pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? 

Pozvání k diskuzi přijali:

 • Lucie Absolonová (ZŠ Olomouc, Svatoplukova) 
 • František Brauner (Gymnázium, Olomouc-Hejčín)
 • Eva Kučerová (ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť) 
 • Pavel Martinovský (ZŠ Praha, Vratislavova)

Celou akcí provázel Petr Sucháček.

Záznam najdete na našem Youtube kanále.

02:57 představení publikace Globální témata napříč předměty

17:09 představení hostů

22:48 První okruh otázek: Učíte mezipředmětově? Co to dávám žákům? Co učitelům?Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme setkávat? Jak jim čelit?

01:02:07 Druhý okruh otázek: Jaká je Vaše zkušenost s publikací Globální témata napříč předměty? Jak může publikace Globální témata napříč předměty pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? Máte v ní nějakou oblíbenou lekci? Co byste vzkázali posluchačům – proč to zkusit?

Hledáme nové lektory a lektorky

Hledáme nové lektory a lektorky výukových programů a projektových dnů na MŠ, ZŠ (1. i 2. stupeň) a SŠ.

Co nabízíme?

 • Dlouhodobou práci ve vzdělávací organizaci formou DPP.
 • Odměnu 300 Kč (brutto)/90minutový výukový program a 600 Kč (brutto)/180minutový projektový den
 • Rozvoj komunikačních, organizačních a pedagogických dovedností, a to formou povinných školení a lektorských sdílení, která hradí ARPOK. V posledních dvou letech naši lektoři absolvovali školení zaměřená např. na kritické myšlení, filozofii pro děti nebo psychohygienu.
 • Získáte vědomosti spjaté s globálními tématy.
 • Získáte zkušenosti se smysluplnou prací v příjemném kolektivu.

Náplň práce:

 • Komunikace s koordinátorem výukových programů
 • Individuální lektorování
 • Příprava pomůcek na výukový program
 • Účast na lektorských sdíleních a školeních

Ideální lektor:

 • Je časově flexibilní a spolehlivý.
 • Má zájem o globální témata (např. odpovědná spotřeba, klimatická změna, světový obchod, migrace).
 • Preferujeme lektory se zájmem o práci min. do konce roku 2024.
 • Zkušenosti s prací s mládeží a lektorováním jsou výhodou, nikoliv podmínkou.

 

Zájemci, posílejte motivační dopis (ve kterém nám napíšete, proč byste se chtěli stát lektorem) v rozsahu max. 1x A4 a strukturovaný životopis na e-mail veronika.hypsova@arpok.cz, a to nejpozději do 7. 12. 2023. V předmětu e-mailu uveďte „Lektorská činnost„. Na základě zaslaných dokumentů pozveme vybrané uchazeče na pohovor. V případě, že se ozvete před 7. 12., je možné absolvovat pohovor ještě před tímto datem.

Online inspirační setkání již 27. 11. 2023

27. 11. 2023 (16-18 hodin) se uskuteční online Inspirační setkání Učíme o globálních souvislostech. Setkání přinese nápady, jak (nejen) učit o globálních tématech. Během setkání bude představena nová metodická publikace Globální témata napříč předměty a naši hosté budou diskutovat otázky:

 • Jaké benefity přináší výuka napříč předměty? S jakými překážkami se můžeme potkávat? Jak jim čelit?
 • Jak může publikace „Globální témata napříč předměty“ pomoci vyučujícím na 2. stupni ZŠ s výukou globálních témat? 

Pozvání přijali:

 • Lucie Absolonová (ZŠ Olomouc, Svatoplukova) 
 • František Brauner (Gymnázium, Olomouc-Hejčín)
 • Eva Kučerová (ZŠ Eduarda Nápravníka Býšť) 
 • Pavel Martinovský (ZŠ Praha, Vratislavova) 

Přijďte načerpat inspiraci!

Připravte si kávu a něco dobrého k ní a přidejte se v pondělí (16-18h). Přihlaste se do čtvrtka 23. 11. 2023.

Inspirační setkání se uskuteční v prostředí ZOOM, přihlášení dostanou včas odkaz na email uvedený v přihlášce. Setkání bude nahráváno. Účastníci, kteří se přihlásí do živého přenosu, mohou získat tištěnou metodickou publikaci zdarma – stačí vyplnit informace ve formuláři.

Setkání moderuje Petr Sucháček.

V případě dotazů nás kontaktujte na emailu lenka.pankova@arpok.cz.

Setkání je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme!

 
 
 
 
 

Publikace „Globální témata napříč předměty“ je pro účastníky zdarma díky finanční podpoře ze dvou projektů – Globální témata napříč předměty a Učíme o globálních souvislostech.

* Projekt „Globální témata napříč předměty“ podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

* Projekt „Učíme o globálních souvislostech“ je podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a Olomouckého kraje.

Děkujeme za podporu