Autor: F F

Zveme vás na cestu do hlubin GRV

V rámci projektu Cesta do hlubin GRV nabízíme pro zájemce z řadů učitelek a učitelů, kteří se GRV již nějakou dobu věnují, kurz „Cesta do hlubin GRV – Učitel, škola a GRV“.

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Kurz je zdarma, účastníci si hradí pouze dopravu na prezenční setkání.

Uzávěrka přihlášek je 20. září 2021. S dotazy se obracejte na Johanu Krajčírovou (johana.krajcirova@arpok.cz)

Co Vás čeká?

 1. Série webinářů

Během webinářů se společně podíváme za hranici základního pohledu na GRV a otevřeme „pokročilejší“ témata. Každý webinář se zaměří na samostatné téma a nabídne pedagogům tzv. výzvu k akci, kterou si budou moci vyzkoušet ve své výuce mezi jednotlivými lekcemi. V rámci 3 webinářů a výzev budete pracovat s těmito tématy:

 • Proč a jak mluvit o globálních tématech (webinář, termín 30. 9. 2021,16:00-18:45)
 • Udržitelné projekty (webinář, termín 21. 10. 2021, 16:00-18:45)
 • Jak prezentovat naše úsilí (webinář, termín 4. 11. 2021, 16:00-18:45)

 

 1. Sdílení dobré praxe – společná minikonference
  Minikonference nabídne možnost se setkat a sdílet společně výstupy jednotlivých výzev a další zkušenosti se začleňováním GRV do výuky. Součástí budou workshopy, inspirace od lektorů GRV, panelová diskuze s hosty.
 • Akce se uskuteční v Olomouci – Horka n. Moravou (dle aktuální situace).
 • Je dvoudenní (termín: 19. – 20. 11. 2021).
 • Nabízí možnost „síťovat“ s kolegy z dalších škol.

 

Co je třeba naplnit k absolvování kurzu?

 • Účast na sérii 3 webinářů.
 • Splnit 3 výzvy k akci (úkoly k webinářům).
 • Účast na sdílení dobré praxe (minikonferenci).

 

 

Projekt je realizován za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Připravujeme Týden globálního vzdělávání

Věděli jste, že má módní průmysl na svědomí 10 % všech světových emisí CO2? Víte, jaké dalši negativní aspekty způsobuje fast fashion? Na tyto i další otázky budeme hledat odpovědi v rámci Týdne globálního vzdělávání. 

Zapojte se!

Týden globálního vzdělávání se letos koná v týdnu 15.–19. 11. 2021 a na zapojené školy čekají výukové materiály a online konference (16. 11. 2021), tentokrát ve znamení klimatické změny a módního průmyslu. Neváhejte a přihlaste se do 20. 9. 2021 zde.

Pro více informací klikněte zde.

Světová škola – informační webinář

26. 8. 2021 od 14 do 15 hodin proběhne online seminář pro zájemce o projekt Světová škola. Webinář je určen pro pedagogy mateřských, základních a středních škol.

Přihláška a více informací

Lektoři: Kateřina Sobotková, Petra Svatková, Ondřej Klímek

Kontaktní osoba: Kateřina Sobotková (katerina.sobotkova@clovekvtisni.cz)

 

Zajímají vás globální témata? Baví vás metody aktivního učení a školní projekty? Chcete změnit vaše okolí k lepšímu a připravit žáky na život v propojeném světě?   

Zveme vás na úvodní webinář k programu Světová škola, kde se dozvíte všechny potřebné informace k zapojení do programu:  

 • Co je hlavním cílem projektu a na jakém metodickém přístupu je založen?  

 • Jak se jako škola/ učitelé můžete zapojit a jaké jsou podmínky zapojení?  

 • Jakou podporu v projektu získáte?  

 • Jak konkrétně bude probíhat spolupráce ve školním roce 2021/2022?  

 

Webinář je určen jak učitelům, tak vedení MŠ, ZŠ i SŠ z celé ČR. V návaznosti na webinář se můžete rozhodnout, zda se do projektu přihlásíte, či nikoliv.  

 

Co zapojením do sítě Světových škol získáte:  

 • vzdělávací kurz pro učitele Světová akademie akreditovaný v rozsahu 36h pro školní koordinátory 

 • možnost zdarma se účastnit dalších akreditovaných seminářů a kurzů na globální témata zdarma (lidská práva, ekonomická globalizace, chudoba…) a získat metodické materiály pro práci s globálními tématy ve výuce 

 • metodickou podporu při zařazování průřezových témat (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova, Výchova demokratického občana) do výuky (metodické materiály). 

 • konzultace při začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání do Školního vzdělávacího programu  

 • prestižní ocenění, kterému byla udělena Záštita Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Záštita Ministerstva zahraničních věcí ČR – uznání, ocenění a povzbuzení pro práci jednotlivých aktivních učitelů 

 • inspiraci pro strukturu plánování a sledování pokroku školy prostřednictvím evaluace učitelů a žáků 

 • podporu soudržnosti komunity a aktivní občanství studentů 

 • může sloužit částečně i jako podklad pro školní inspekci 

 • podporu pro systematickou spolupráci s externími partnery (např. charitativní organizace, knihovny, spolky, soukromé firmy atd.)