Týden globálního vzdělávání

 

Připojte se i vy k Týdnu globálního vzdělávání!

Zapojení do Týdne globálního vzdělávání je ZDARMA a počet zájemců je omezen na 10 škol.

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Více informací k Týdnu globálního vzdělávání z pohledu celé České republiky dále můžete najít ZDE.

2017

Připravujeme.

2016

Týden globálního vzdělávání na téma „Bezpečí na internetu“ proběhl 19. – 27. listopadu 2016.

V Týdnu globálního vzdělávání jsme hledali cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných. 

Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

23. listopadu 2016 se konala panelová diskuze o bezpečí na internetu, které se zúčastnili zástupci škol zapojených do Týdne globálního vzdělávání spolu s jejich žáky. Pozvání na diskuzi přijali Mgr. Vítězslav Slíva z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Tvrdoň z projektu Demagog.cz a zástupci olomouckého projektu E-bezpečí – Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

2015

Týden globálního vzdělávání na téma „Migrace“ proběhl 14. – 22. listopadu 2015.

Hlavní myšlenka Týdne globálního vzdělávání 2015 byla: „Nejsme stejní, ale máme stejné potřeby. Na Srí Lance, v Číně, Sýrii, Somálsku, Česku nebo kdekoliv jinde. Dosyta se najíst, pít čistou vodu, možnost se léčit, když potřebuji. Dopřát sobě i svým dětem vzdělání. Mít práci, která neničí zdraví a uživí mě i mou rodinu. Zazpívat si písničku, která se mi líbí. Nenechat se ponižovat. Žít v bezpečí…  

Pro nás samozřejmé věci. Pro mnoho lidí na světě stále ještě nedostižný ideál. Mohu pro ně něco udělat? Chtějí pomoci? Umím se podělit o to, co umím a co mám? Jak začít a proč vůbec? Jsme na jedné lodi. Protože to, co se děje kdekoliv na světě, se týká i nás!“

Panelová diskuze s názvem „Na jedné lodi“ se uskutečnila 18. listopadu 2015. Žáci debatovali s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Mgr. Kateřinou Výmolovou z olomouckého Centra na podporu integrace cizinců a se zahraničním studentem Lékařské fakulty Univerzity Palackého původem ze Sýrie. 

Do „Týdne globálního vzdělávání“ na téma migrace se zapojilo jedenáct škol z Olomouckého, Moravskoslezského i Zlínského kraje. Výukové lekce s názvem Migrace není legrace absolvovalo více než 300 žáků.

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter