Týden globálního vzdělávání

global_22_08

Svět v bezpečí. Připojte se i vy k Týdnu globálního vzdělávání!

19. – 27. listopadu 2016

V Týdnu globálního vzdělávání chceme hledat cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných. 

Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Do týdne se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci a dalších místech v ČR už potřetí prostřednictvím organizací Varianty – Člověk v tísni, ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi, SEVER, MKC Praha, Informační centrum OSN, Diakonie ČCE a NIDV. Bližší informace k chystaným akcím najdete na stránkách jednotlivých organizací.

Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání v Olomouci! Letošním tématem je „Bezpečí na internetu“.

Stačí tři krpozvanksssssssssssssssss_gew16-1oky:

1) Objednejte si manuál lekce „Informační zdroje na internetu“.

2) Zrealizujte a vyfotografujte min. 1 lekci.

3) Účastněte se panelové diskuze pro školy.

Více informací naleznete ZDE.

Zapojení do Týdne globálního vzdělávání je ZDARMA.

Počet zájemců je omezen na 10 škol.

Program:

Výukové lekce na školách: Informační zdroje na internetu

V říjnu a listopadu probíhají na všech zapojených školách výukové lekce o zásadách internetových médií. Každá škola zrealizuje minimálně jednu lekci před konáním panelové diskuze, která na tuto lekci tematicky navazuje.

Datum konání: říjen – listopad 2016

Místo konání: školy zapojené do Týdne GRV

Beseda: Svět v pohybu. Nejen migračním

Vleklé konflikty, globální oteplování nebo xenofobie na vzestupu? O současných i budoucích globálních rizicích, o migraci nejen z pohledu Evropy, o změně klimatu jako o noční můře i příležitosti a také o hledání odpovědí na otázku “co s tím vším máme dělat”?

Rozvojový večer s Michalem Brožou, šéfem kanceláře OSN v České republice.

Datum konání: 9. 11. 2016, 18.00 – 20.00

Místo konání: Pevnost poznání, 17. listopadu 7, Olomouc

Panelová diskuze: Bezpečí na internetu

Zástupci škol zapojených do Týdne globálního vzdělávání (1 učitel a 6 žáků) se zúčastní panelové diskuze o bezpečí na internetu dne 23. 11. 2016, od 10h do 12h v Pevnosti poznání v Olomouci. Diskutovat budou Mgr. Vítězslav Slíva z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Tvrdoň z projektu Demagog.cz a zástupci olomouckého projektu E-bezpečí – Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. Pozvánku na panelovou diskuzi obdrží přihlášené školy v průběhu října.

Datum konání: 23. 11. 2016, 10.00 – 12.00

Místo konání: Pevnost poznání, 17. listopadu 7, Olomouc

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

Více informací k Týdnu globálního vzdělávání z pohledu celé České republiky dále můžete najít ZDE.

 

Těšíme se na vás!

 

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter