Týden globálního vzdělávání

Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání!

2017

Týden globálního vzdělávání na téma „Udržitelný cestovní ruch“ proběhne 18. – 26. listopadu 2017.

V letošním Týdnu globálního vzdělávání chceme hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Připojte se i vy do Týdne globálního vzdělávání, který je celoevropskou iniciativou pořádanou již osmnáctým rokem Radou Evropy. Jejím cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholí dne 22. listopadu 2017, kdy ve všech zapojených městech proběhnou projekce, diskuze a další akce pro veřejnost.

Zapojení do Týdne globálního vzdělávání je ZDARMA a počet zájemců je omezen na 10 škol.

Pokud máte zájem zapojit vaši školu do Týdne globálního vzdělávání na téma Udržitelného cestovního ruchu, musíte splnit následující podmínky:

ve škole zrealizujete lekci o Udržitelném cestovním ruchu (bude zaslána ARPOKem) minimálně v jedné třídě v období 2. 10. – 15. 11. 2017

z realizace zašlete emailem vyplněný evaluační dotazník a alespoň jednu fotografii

vybraní zástupci zapojené školy (jeden učitel a max. 10 žáků) se zúčastní panelové diskuze na téma Udržitelného cestovního ruchu 22. 11. 2017 od 10:00 – 12:00 hodin v Divadle hudby, Olomouc

PŘIHLÁŠKA ZDE 

2016

Týden globálního vzdělávání na téma „Bezpečí na internetu“ proběhl 19. – 27. listopadu 2016.

V Týdnu globálního vzdělávání jsme hledali cesty, jak udržovat bezpečnou rovnováhu mezi dobrými a špatnými stránkami ve světě i v nás samotných. 

Z denních zpráv lehce podlehneme pocitu, že žijeme v době plné násilí. Média nás zásobují obrazy válečných konfliktů, ničení životního prostředí, neřízené migrace, nemocí a bídy. Všechny tyto skutečnosti v nás probouzí nejen strach a nejistotu, ale také soucit a touhu pomáhat.

Zajistit bezpečí vyžaduje vzájemnou důvěru, toleranci a respekt. Znamená odvahu postavit se proti stavění zdí, boření mostů a nenávisti vůči ostatním. Neobejdeme se bez umění rozeznat skutečné ohrožení od pouhého strašení ani bez schopnosti na něj přiměřeně reagovat.

23. listopadu 2016 se konala panelová diskuze o bezpečí na internetu, které se zúčastnili zástupci škol zapojených do Týdne globálního vzdělávání spolu s jejich žáky. Pozvání na diskuzi přijali Mgr. Vítězslav Slíva z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Jan Tvrdoň z projektu Demagog.cz a zástupci olomouckého projektu E-bezpečí – Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. 

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

2015

Týden globálního vzdělávání na téma „Migrace“ proběhl 14. – 22. listopadu 2015.

Hlavní myšlenka Týdne globálního vzdělávání 2015 byla: „Nejsme stejní, ale máme stejné potřeby. Na Srí Lance, v Číně, Sýrii, Somálsku, Česku nebo kdekoliv jinde. Dosyta se najíst, pít čistou vodu, možnost se léčit, když potřebuji. Dopřát sobě i svým dětem vzdělání. Mít práci, která neničí zdraví a uživí mě i mou rodinu. Zazpívat si písničku, která se mi líbí. Nenechat se ponižovat. Žít v bezpečí…  

Pro nás samozřejmé věci. Pro mnoho lidí na světě stále ještě nedostižný ideál. Mohu pro ně něco udělat? Chtějí pomoci? Umím se podělit o to, co umím a co mám? Jak začít a proč vůbec? Jsme na jedné lodi. Protože to, co se děje kdekoliv na světě, se týká i nás!“

Panelová diskuze s názvem „Na jedné lodi“ se uskutečnila 18. listopadu 2015. Žáci debatovali s ThLic. Jaroslavem Francem, Th.D. z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, Mgr. Kateřinou Výmolovou z olomouckého Centra na podporu integrace cizinců a se zahraničním studentem Lékařské fakulty Univerzity Palackého původem ze Sýrie. 

Do „Týdne globálního vzdělávání“ na téma migrace se zapojilo jedenáct škol z Olomouckého, Moravskoslezského i Zlínského kraje. Výukové lekce s názvem Migrace není legrace absolvovalo více než 300 žáků.

Více informací o panelové diskuzi si můžete přečíst v naší tiskové zprávě ZDE

2014

Poprvé se i české školy prostřednictvím neziskových organizací ARPOK, ADRA, Člověk v tísni, Charita, NaZemi a SEVER zapojily do Týdne globálního vzdělávání na téma „Potravinová bezpečnost“ v týdnu 17. – 23. listopadu 2014.

V Olomouckém kraji se zapojilo 10 škol, které zrealizovaly ve vybraných třídách výukový program o plýtvání potravinami, který jim zdarma poskytl ARPOK. Realizováno bylo min. 13 výukových programů pro více než 300 žáků.

Zástupci zapojených škol se zúčastnili panelové diskuze o kvalitě a původu potravin dne 18. lidstopadu. 2014 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pozvání na panelovou diskuzi přijali Veronika Ambrozy, sdružení Spolu férově, Jiří Hošek, Dobrozemě a Zbyněk Müller, Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Tématu potravinové bezpečnosti se věnovala také veřejná beseda s panem Michalem Brožou, ředitelem informačního centra OSN v Praze. Diskuze s názvem „Nakrmíme svět“ se konala 25. listopadu v Divadle hudby Olomouc.

Co je Týden globálního vzdělávání?

Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy, která je zaměřená na vzdělávací aktivity v oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Věnuje se způsobům, jak ve vzdělávání přiblížit problém rovnosti, různosti a spravedlnosti mezi lidmi na lokální i globální úrovni. Hledá možnosti, jak prohloubit respekt a porozumění mezi různými kulturami. Podporuje vzdělávací aktivity, které vedou ke změně zažitých postojů a pomáhají nám cítit zodpovědnost za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter