• Úvod
  • Cesta do hlubin GRV

Cesta do hlubin GRV

Realizace

1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová (johana.krajcirova@arpok.cz)

Donor projektu

Česká rozvojová agentura

O projektu

Pro všechny pedagogy, kteří se globálnímu rozvojovému vzdělávání dlouhodobě věnují, začleňují globální témata do své výuky a podporují své žáky v lokálních aktivitách s globálním přesahem, je zde projekt „Cesta do hlubin GRV“.

Projekt pomocí kombinace atraktivních a dostupných vzdělávacích forem – webináře, semináře, sdílení dobré praxe, workshopů a streamů pro širokou veřejnost – otevírá pedagogům možnost rozvíjet se v náročnějších oblastech vzdělávání, pracovat s nástroji pro výuku GRV a zároveň otevírat prostor k tomu, aby bylo GRV nejen součástí výuky, ale i běžnou součástí života školy a žáků samotných.

Co se v projektu děje?

Máme za sebou webináře na témata GRV a mezipředmětových vazeb, propojení s digitálními nástroji nebo celoškolního přístupu ke GRV, komunikace GRV, pilíře udržitelnosti a PR projektů. Jednotlivé výstupy a tipy do výuky najdete pod prokliky jednotlivých obrázků.

Sdílení dobré praxe – prezenční semináře:

  • První prázdninový víkend jsme společně sdíleli zkušenosti se začleňováním GRV do výuky, hodnotili jsme naše výzvy nebo jsme se společně s Evou Malířovou z NaZemi kriticky zamýšleli nad konceptem vzdělávání.
  • V listopadu jsme se setkali v Horce nad Moravou. Bavili jsme se o tom, jak správně komunikovat globální témata a to i s hosty na naší panelové diskuzi a vše si prakticky vyzkoušeli na workshopech.

 Panelová diskuze

Panelová diskuze a hledání propojení v různých formách komunikace globálních témat od odborné sféry, přes neformální vzdělávání až ke školní praxi. 

https://youtu.be/TDTfjHkjdiY 

Streamy

  • Živé streamy představují problematiku GRV z pohledu osobností z různých sfér společnosti, které prezentují svůj osobní pohled a přístup ke GRV a globálním tématům.
  • O propojení globálních témat a umění jsme se bavili s malířem a ilustrátorem Jiřím Votrubou, jak propojit cestování s udržitelným životním stylem představila bloggerka Weef a o náhled novináře na rozvojová témata v médiích se s námi podělil Tomáš Lindner, redaktor týdeníku Respekt. Různé pohledy ke globálním otázkám a komunikaci představili také ekopsycholog Jan Krajhanzl, Elišky Víravové (Sestry v akci za záchranu života) a Boba Kartouse.
  • Videa a tipy do výuky najdete na youtube.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.