Štítek: GIGS

Globální témata optikou různých předmětů – zveme Vás do online prostoru

Zajímá vás, jak propojit globální témata s Vaším předmětem?

Pak bychom Vás rádi pozvali k účasti na našem webináři „Globální témata optikou různých předmětů“.

 • Seznámíte se nejen s vybranými globálními tématy, ale také s ukázkami konkrétních aktivit do OV, M a ČJ. Aktivity jsou zaměřeny na široké spektrum aktuálních témat včetně těch obtížně uchopitelných, jako jsou klimatická změna či gender.
 • Získáte inspiraci do výuky, představíme si konkrétní ukázky metod globálního rozvojového vzdělávání a ukážeme si, jakou roli má globální rozvojové vzdělávání v běžném životě.

Webinář je určen pedagogům a studentům učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a také dalším, kteří se věnují vzdělávání.
Účastníci webináře obdrží tištěné metodické materiály do výuky M, OV a ČJ.

Přihlášeným účastníkům zašleme všechny dodatečné informace jak se na webinář přihlásit. Účast v kurzu je zdarma.

Vyberte si ze dvou dat (26. 5. a 3. 6. 2020) to, které Vám vyhovuje více. Preferované datum zaškrtněte v přihlašovacím formuláři. Čas webináře je vždy 15.30-17.30.

Přihlašovací formulář najdete ZDE.

ONLINE KURZ – GLOBÁLNÍ TÉMATA VE VÝUCE

Zajímá vás, jak propojit globální témata s Vaším předmětem?

Přihlaste se na náš online kurz nejen pro pedagogy a studenty učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Kurz Vás seznámí s globálními tématy prostřednictvím agendy Cílů udržitelného rozvoje (SDGs). 

 

Kurz využívá ukázky aktivit z vybraných předmětů především matematiky, občanské výchovy/základů společenských věd a českého jazyka. 

Jak se přihlásit?

Na kurz se můžete hlásit průběžně až do 15. 6. 2020 prostřednictvím online formuláře ZDE. Celý kurz bude otevřen do 30. 6. 2020, můžete si tedy sami rozložit délku Vašeho studia.

Co získáte?

 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje
 • Vzorové lekce
 • Informace a podněty od dalších pedagogů
 • Zpětnou vazbu od mentorů
 • Certifikát o absolvování kurzu

Co Vás čeká? 

V rámci kurzu vás čekají 3 výukové moduly (+ 1 sloužící k představení kurzu), které jsou zakončeny tematickými úkoly.

Po přihlášení do kurzu vám zašleme info balíček s instrukcemi a informacemi, co vás v rámci kurzu čeká.

Kurz je zakončen odevzdáním posledního úkolu do 30. 6. 2020. Pro postoupení do dalších modulů je nutné odevzdat úkol z těch předchozích. Po splnění podmínek získáte osvědčení o absolvování kurzu.

Jak hodnotit výuku globálních témat?

V rámci projektu Global Issues – Global Subjects (GIGS) vznikly 3 metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky konkrétních předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd.  V každé publikaci jsou aktivity s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické. Cílem projektu GIGS je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů. Aby tedy bylo možné realizované aktivity i hodnotit vznikl soubor hodnotících nástrojů. Globální rozvojové vzdělávání totiž usiluje o přesah od pouhého předání znalostí, vyžaduje totiž hlubší sebepoznání a zároveň schopnost jednat v souladu se svými postoji a hodnotami. Vzniká tak i potřeba po komplexních možnostech hodnocení výuky.

 

Proč hodnotit?
Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat nabízí škálu aktivit určených ke zjišťování postojů žáků k tématům, kterým se věnuje globální rozvojové vzdělávání. Aktivity jsou navrženy tak, aby bylo možné zhodnotit znalosti, dovednosti či stanoviska žáků k tématu předtím, než se mu pedagog věnuje v rámci své výuky. Zároveň je pak hodnotící aktivita zopakována a pedagog se přesvědčí, zda došlo k posunu a ovlivnění postojů a dovedností. Aktivity umožňují systematicky hodnotit výuku a zacílit výuku vybraných témat pro potřeby žáků.
 

 

Vytvořené nástroje pracují s tématy Cílů udržitelného rozvoje včetně citlivých témat jako je gender či migrace.

 

Hodnotící nástroje ve výuce globálních témat, které byly vytvořeny organizací RISC naleznete ke stažení zde

Plakáty Cíle udržitelného rozvoje ve výuce

Doplňující materiál pro výuku o Cílech udržitelného rozvoje, migrace, genderu, klimatické změně a udržitelnosti najdete ke stažení na našem webu. Těchto 5 plakátů je doplněno úkolníčkem pro sestavení vlastního desatera věcí, které můžeme sami za sebe zlepšit a přispět tak k naplnění Cílů udržitelného rozvoje. 

Odkaz k plakátům:

 

Sborník z žákovských kampaní je online!

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019.

Úkolem všech skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou Cílů udržitelného rozvoje(SDGs – Sustainable Development Goals). Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500,- Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů.

Během kampaní se studenti mnohé naučili, i díky tomu, že se setkali s problémovými situacemi. Žáci si vyzkoušeli improvizovat během nečekaných událostí, dělat kompromisy, dojednávat schůzky. Ostatně jeden z důležitých aspektů při přípravě kampaně byla udržitelnost, na kterou jsme se se studenty zaměřili při tvorbě cíle kampaně. Aspekt udržitelnostizajistili studenti propagací výsledků skrze různá média formou článků, videí a prezentací nebo tak, že vytvořené dlouhodobé kampaně předají dalším třídám, jakmile odejdou ze školy.

Abychom udržitelnosti dosáhli i my a podpořili žáky, kteří se již zapojili do kampaní nebo ty, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vydáváme sborník:

Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. Zároveň také děkujeme všem žákům, pedagogům a školám, kteří se do projektu zapojili, a přejeme mnoho úspěchů v dalších aktivitách. Pod odkazy u jednotlivých škol najdete ukázky z jednotlivých kampaní.

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín; Gymnázium Jana Nerudy, Praha;   Střední zemědělská škola Čáslav; Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2; VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora; Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice; Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.; Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany; Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o.; Základní škola Tyršova, Nymburk; Základní škola a mateřská škola, Ptení;  Základní škola Fryčovice; Základní a mateřské škole Hranice, Studentská 1095; Základní škola Nedvědova, Olomouc;Základní škola Janovice, okres Frýdek – Místek

Pro tištěný sborník kontaktujte Johanu Krajčírovou – johana.krajcirova@arpok.cz.

 

Přednáška s Weef na ZŠ Tyršova v Nymburce

Dnes proběhla přednáška s Weef na ZŠ Tyršova, Nymburk!

V rámci projektu Global Issues – Global Subjects se třída 7. A zapojila do soutěže v tvorbě žákovských kampaní. Jejich kampaň s názvem Revitalizace terasy Eliška získala na konferenci Myslete na Svět! hlavní cenu v podobě besedy s travel blogerkou Weef, která se řídí heslem Míň věcí, víc zážitků!

„Co vás v životě baví dělat?“

Touto větou začala Weef přednášku nabitou nejrůznějšími osobními zkušenostmi, ale i všeobecnými informacemi a radami, jak se chovat na internetu. Žáci se během přednášky dozvěděli informace o práci blogera/influencera na plný úvazek. Weef žákům na vlastních příkladech vysvětlila, jak funguje reklama na internetu nebo jakým způsobem získat finanční prostředky pro jejich žákovskou kampaň. Třída měla na konec plno dotazů a dostalo se i na selfiečka. 🙂

„Dozvěděli jsme se, jaké je to být influencer. Je to velmi zajímavá, ale ve skutečnosti mnohem těžší práce, než se může na první pohled zdát“, shodla se skupina žáků.

Třídní učitelka 7.A, Helena Svobodová: „Myslím si, že jim beseda hlavně dala jiný pohled na techniku, počítače, které v jejich věku jsou využívány hlavně pro počítačové hry. Zjistili, že se počítačem a internetem dá i vydělávat, šířit dobro, ale zároveň si zábavnou formou sdělili, že internet může být i nebezpečná věc, jak již bylo řečeno, každý je odpovědný sám za své činy, i za to, co napíše na internet. Jsme moc rádi za návštěvu Weef a doufám, že i jiné školy dostanou, nebo my opakovaně dostaneme, další příležitost besedovat s takto fajn lidmi.“ 

Po skončení workshopu proběhlo předání vysvědčení, kterého se zhostily Weef s paní třídní učitelkou Helenou Svobodovou. Všichni žáci prospěli nebo prospěli s vyznamenáním, gratulujeme! 🙂

Fotografie poskytla Weef.

První seminář pro učitele v roce 2020

8. ledna jsme na semináři učitelům zapojeným do projektu Get up and Goals! představili pracovní verzi nové učebnice dějepisu Světové dějiny lidstva. Učebnice zpracovává historii v souvislostech a propojuje ji se čtyřmi globálními tématy (klimatická změna, migrace, gender a nerovnost). Postřehy učitelů nyní zpracováváme a během února budeme hledat učitele na pilotáž lekcí. Máte-li zájem, napište nám na info@arpok.cz. 

V odpolední části se učitelé seznámili s metodikami globálních témat do předmětů čeština, matematika a občanská výchova.  Každá z nich nabízí 20 námětů do hodin pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky SŠ. V metodických materiálech naleznete představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. Samozřejmostí je CD s přílohami v editovatelné podobě. Metodiky jsou k dostání na našich seminářích. 

Ukázky aktivit:
Čeština
Matematika
Občanská výchova

 

Co si učitelé ze semináře odnášeli?

Nejzajímavější bylo pro mě představení nové učebnice Světové dějiny lidstva. Kniha je velmi moderně pojatá, nabízí něco, po čem každý učitel základů společenských věd touží, a sice souvislosti, aktualizace a nadhled.“ Mgr. Ing. Hana Vacková – Gymnázium Olomouc – Hejčín 

„Líbilo se mi sdílení našich zkušeností ze školení pro sborovny, které proběhly v listopadu a prosinci. Bylo příjemné poslechnout si názory ostatních k nové učebnici Světové dějiny lidstva a porovnat si jej s vlastním pohledem na ni. Díky tvůrčí atmosféře jsme našli několik podnětů pro zlepšení učebnice. Semináře jsou pro mne vždy velmi příjemným setkáním podobně naladěných učitelů, kterých se opravdu rád zúčastňuji!“ Mgr. David Navrátil – ZŠ Prostějov, E. Valenty

„Na semináři se mi líbila dopolední práce s novou učebnicí dějepisu, protože se jedná o materiál, který je nový v mnoha ohledech a dá se propojit do celé řady vyučovaných předmětů a školních aktivit. Z celého dne jsem si odnesla především opětovné ujištění, že je třeba mít kolem sebe ty správné lidi, kteří jsou na stejné vlně a dokáží se nadchnout pro dobrou věc.“ Mgr. Barbora Halířová – ZŠ Jindřichov, okres Bruntál 

„Seminář mi přinesl následující: příjemná atmosféra, inspirující materiály, profesionální přístup organizátorů, nové učebnice, které kypí nápady.“ Mgr. Vladislava Strnadová – ZŠ Npor. Loma Příbor 

 

Více fotografií ze semináře najdete na Facebook profilu projektu Get up and Goals!

 

Vyhlášení soutěže o nejlepší žákovskou kampaň

Od letošního září mělo 14 žákovských týmů z České republiky prostor na vymýšlení a následnou realizaci žákovských kampaní na podporu Cílů udržitelného rozvoje. ARPOK tak již potřetí umožnil zapojeným školám s motivovanými žáky uskutečnit projekty, díky kterým se přímo podílejí na podpoře a naplnění jednotlivých vybraných Cílů udržitelného rozvoje. 

Soutěž nesla název Myslete na svět! a její vyhlášení se konalo 3. prosince 2019 v Olomouci. Pozvání do poroty přijal pan Mgr. MUDr. Radan Kuča, vedoucí místního centra DofE v Olomouci a zakladatel Nadačního fondu Pomozme dětem žít lépe. Porotkyněmi byla také Mgr. Simona Šafaříková, Ph. D., vyučující a výzkumník na Katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, Alžběta Filipková, Mladá delegátka OSN a Bc. Helena Škrdlíková, spolu zakladatelka organizace Udržitelný Palacký, blogerka a spolu autorka knihy Život skoro bez odpadu.

Za tři nejlepší kampaně byly vyhlášeny:

Jíte zeleně? – Osvěta o bezmasé stravě – Střední zemědělská škola Čáslav

Tříděním a pílí ke společnému cíli – plastová osvěta- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Revitalizace terasy Eliška v okolí školy – Základní škola Tyršova Nymburk

 

A hlavní cenu, setkání a povídání s travel blogerkou a youtuberkou WEEF, která se řídí heslem „Míň věcí, víc zážitků“, získala Základní škola Tyršova za revitalizaci terasy Eliška v okolí školy.

Děkujeme všem žákům za jejich aktivní přístup a chuť udělat něco pro svět!

Žákovské kampaně se konali v rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects.

Do soutěže se zapojili žáci ze škol:

 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace s kampaní Čistá voda v Boskovicích
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace s kampaní Třídění plastů ve škole
 • Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace s kampaní Co se zbytky obědů?
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín s kampaní Tvořivé odpoledne v domově důchodců v Lukově
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín s kampaní Živá knihovna v domově důchodů v Otrokovicích
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín s kampaní Tříděním a pílí ke společnému cíli – plastová osvěta
 • Střední zemědělská škola Čáslav s kampaní Jíte zeleně? – osvěta o bezmasé stravě
 • Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s. s kampaní Vraťme život do zahrady
 • Základní škola Aloise Štěpánka, Dolany s kampaní Sbírka pro azylové domy v Olomouci
 • Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. s kampaní Plýtvání ve školní jídelně
 • Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, p.o. s kampaní Regulace plastového odpadu ve škole
 • Gymnázium Jana Nerudy, Praha s kampaní Ochrana volně žijících ptáků
 • Základní škola Tyršova, Nymburk s kampaní Revitalizace terasy Eliška v okolí školy
 • Základní škola a mateřská škola, Ptení s kampaní Fairtrade Kavárna

Vydali jsme nové metodiky!

V rámci mezinárodního projektu Global Issues – Global Subjects vznikly nové metodiky zaměřené na témata spojená s Cíli udržitelného rozvoje jako je klimatická změna, plasty, chudoba či gender.

Metodiky jsou inspirací, jak začlenit tato témata do výuky matematiky, občanské výchovy/ZSV a českého jazyka. Nyní máte příležitost získat tištěné materiály pro výuku globálních témat v matematice, českém jazyce a literatuře a občanské výchově. Metodiky jsou k dostání na našem e-shopu.

 

 

V metodických materiálech naleznete:

 • Představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva.
 • V každé publikaci je 20 aktivit s rozličnými tématy – environmentální, sociální, ekonomické.
 • Přílohy k aktivitám jsou v editovatelné podobě na CD.

 

K čemu můžete tuto publikaci využít?

 • Můžete se seznámit s globálními tématy a inspirovat se vybranými aktivitami do rozličných předmětů.
 • Publikace mají podpořit mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukázat na propojenost globálních témat.
 • Aktivity můžete zařadit do svých tematických výukových plánů (jejich délka je mezi 15 – 45 min.), upravit napsat své komentáře.

Publikace byly vytvořeny v rámci projektu Global Issues – Global Subjects za finanční podpory Evropské unie a České rozvojové agentury.